Roerdomponderzoek

Gedrag van roerdompen met hulp van satellietzenders

We onderzoeken de roerdompen in het Ilperveld. Enkele roerdompen zijn voorzien van een satellietzender. Zo is het mogelijk de roerdompen te volgen, zowel in als buiten het broedseizoen. Niemand wist namelijk waar de Nederlandse roerdompen in de winter precies verblijven. En hoe roerdompen tijdens het broedseizoen gebruik maken van het gebied waar ze broeden. Dat komt door hun verborgen leefwijze, maar ook omdat roerdompen vooral in de schemering actief zijn. Het resultaat van het onderzoek staat in onderstaand rapport. Dit kaartje toont de trekroutes en overwinteringsplaatsen van vier roerdompen uit het Ilperveld.

Dit onderzoek voeren we uit in nauwe samenwerking met Bureau Waardenburg en Vogelbescherming.

Terreinen

Veenweidegebied nabij Amsterdam Het Ilperveld is een uitgestrekt stil, fraai...
Wie een buitenlander wil imponeren met Noord-Holland, kan hem of haar het best...

Downloads