Maatregelen

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

In totaal ruim 24 ha aangepakt

In deze tabel een overzicht van de oppervlakte die in het kader van dit project is aangepakt.
Habitattype Maatregel Oppervlakte hersteld
Vochtige duinvalleien (2190) Plaggen en chopperen 11,5 ha
Grijze duinen (2130) Verwijderen rimpelroos 4,02 ha
Witte duinen (2120) Verwijderen militaire structuren en herinrichting duingebied 9 ha
  Totaal 24,52 ha

Lelijk hek verdwenen

In het kader van dit Life-project is een lelijk raster rond de zogenaamde PWN-duinen verwijderd. Dit gebied ligt ten westen van de Donkere Duinen en Landschap Noord-Holland beheert dit gebied nu zo’n 20 jaar. We zijn blij dat het hek aan de duinkant van het gebied weg is, het is voor de beleving van het landschap veel beter. Er verandert overigens niets aan de toegangsregels. Het gebied blijft zoals elders alleen via de paden toegangelijk. 

Gat in duinenrij bij voormalig schietterrein dicht

Bij het schietterrein Botgat is een gat in de duinenrij verwijderd. De betonnen oprit van het vroegere schietterrein is daarmee ook verdwenen. Doel was het terugbrengen van de natuur op deze plek. Het fietspad dat daar loopt is uiteraard gespaard.

Oude schietterreinen omgevormd

De werkzaamheden vonden vooral plaats op en rond de voormalige schietterreinen Falga en Botgat. Een groot deel van de dikke betonnen platforms is in 2010 weggehaald. In 2011 is gewerkt aan het opruimen van grind en puin dat onder en naast de betonnen schietbanen lag. In de winter van 2012/2013 toverden graafmachines het om tot een gebied met duintjes en duinvalleien.

Botgat voor de sloop van de gebouwen. Foto Jan Kuiper.

Zelfde locatie maar dan gefotografeerd in februari 2011. Foto Johan Stuart

Bestrijding exoot rimpelroos

Op heel veel plekken is in het verleden aan de rand van de Noordduinen rimpelroos of Japanse bottelroos Rosa rugosa aangeplant. Deze stekelige struik doet het heel goed en groeit op veel plekken de duinen in. Daar wordt echter de oorspronkelijke duinflora verdrongen. Bestrijding is niet eenvoudig omdat hij zeer diep wortelt en erg taai is. Landschap Noord-Holland heeft na onderzoek een methode gekozen. De grootste haarden zijn gemaaid. Om te voorkomen dat de struiken uitlopen, werden de stronken aangetipt met een sponsje met het bestrijdingsmiddel garlon. Deze methode wordt op verschillende plekken in Europa toegepast. De eerste resultaten vielen echter tegen. In 2012 en 2013 is deze actie herhaald om zo de struiken uit te putten. 

Rimpelroos groeit hier bij een konijnenhol. Foto Frans Buissink

Meer bloemen in weilanden bij Groote Keeten

Vlakbij Groote Keeten lagen in de duinen enkele weilanden. Deze werden intensief gebruikt en flink bemest. Landschap Noord-Holland is heel blij dat deze uit de pacht genomen konden worden. De boeren zijn netjes uitgekocht. De weilanden zijn in het kader van dit project afgeplagd om de mestrijke bovenlaag te weg te halen. De waterstand is omhoog gebracht. De uitgangspunten zijn nu prima voor het ontstaan van bloemrijke hooilanden. De natuur doet het nu verder zelf. Elk jaar groeien er meer planten. Wij volgen het nauwgezet.

Nu nog wat kaal, maar straks worden dit bloemrijke vochtige hooilanden. Foto Jack vd Burg

Plaggen natte duinvalleien

In de duinen, vooral bij Botgat, liggen enkele natte valleien die nu langszaam verruigden met onder meer kruipwilg. Deze stukken zijn geplagd zodat daar de natte duinvalleivegetatie met orchideeën en rondbladig wintergroen weer terugkeert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond wintergroen profiteert van het plaggen
Foto Henk van Bruggen

Recreatieve voorzieningen

Landschap Noord-Holland wil graag dat iedereen van het gebied en de natuur kan genieten. Daarom is er een nieuwe uitkijktoren bij Botgat geplaatst en een pad aangelegd vanaf Groote Keeten zodat een rondwandeling mogelijk is.
De voormalige commandotoren bij Falga heeft Landschap Noord-Holland als uitkijktoren ingericht zodat het publiek daar over de nieuwe natuur kan uitkijken.

Vanuit deze toren bij Botgat heeft u een fraai uitzicht op het werk. Foto Johan Stuart

Deze oude commandotoren is omgebouwd tot uitkijktoren (zie foto onder). 

Zeldzame grijze duinen

De Noordduinen zijn heel bijzonder, het zijn namelijk ‘grijze duinen’ die in Europa bijna nergens anders voorkomen. Grijze duinen herken je aan de lage begroeiing met vooral mossen en korstmossen. In deze grijze duinen leven nog veel konijnen die op hun beurt zorgen voor broedholen voor de zeldzame tapuit. Deze vogel is in grote delen van Nederland vrijwel uitgestorven, alleen in de Noordduinen floreert een laatste grote populatie.

Tapuit Foto Wil Doorn-Meyne

Tapuit, in dit geval een mannetje. Foto Wil Doorn-Meyne

Mossen en kortsmossen zijn kenmerkend voor grijze duinen. Foto Johan Stuart