Introductie Revitalisering Noordduinen

Grootschalig EU Life-project

In de Noordduinen tussen Den Helder en Callantsoog wordt hard gewerkt aan het herstelproject Revitalisering Noordduinen. Het is een grootschalig herstelproject. Vraag hier één of meer exemplaren van de folder over dit project aan.

Schietoefeningen stopten

In 2005 stopten de grootschalige militaire schietoefeningen in de Noordduinen tussen Den Helder en Groote Keeten. Landschap Noord-Holland heeft de sporen van de schietterreinen opgeruimd. In het grootschalige project zijn ook andere werkzaamheden opgenomen. Zo is er een uitkijktoren bij Falga gemaakt, bloemrijk duingraslanden gecreëerd, duinvalleien geplagd en de woekerende rimpelroos bestreden. Met dit project is de verdroging en de verruiging van delen van de duinen tegengegaan. Er ontstond meer grijs duin, een zeldzaam duintype dat op Europese schaal zeer bijzonder is.

Botgat vanuit de lucht. Het beton is weg, maar moet nog ingericht worden. Foto Ton Zegers

Life+ van EU betaalt groot deel kosten

Het wordt een Life-project genoemd omdat de Europese Unie vanuit het Life+ programma voor Natura 2000 een flink deel van de maatregelen betaalt. Ook de provincie Noord-Holland betaalde een groot deel. Verder droegen bij het Ministerie van Economische Zaken en Landschap Noord-Holland zelf.

            LIFE09NAT/NL/000417