Geldzaken en contact

Financiering van het project

Het Natuurherstelproject 'Revitalisatie Noordduinen' kostte in totaal 1,5 miljoen euro. De helft betaalde de Europese Unie vanuit het Life+ programma voor Natura 2000-gebieden. De provincie Noord-Holland betaalde 44% en het restant brachten het Ministerie van Economische Zaken en Landschap Noord-Holland op.

Contact

Wanneer u vragen heeft over het project Revitalisering Noordduinen kunt u contact met ons opnemen. De volgende mensen zijn betrokken bij het project.
Elly Kuiper, hoofd Duurzaam Beheer en opdrachtgever e-mail Telefoon 088-0064400
Do van Dijck, beheerder Noordkop e-mail Telefoon 0223-615460
Johan Stuart, communicatie adviseur e-mail Telefoon 088-0064476
Piet van Kranenburg, Agens raadgevend buro, projectleider e-mail