Revitalisering Noordduinen

Groot Life-project in de duinen tussen Den Helder en Callantsoog

We voeren een groot aantal werkzaamheden uit in de Noordduinen. Ze bestaan uit het opruimen en herinrichten van oude schietbanen, meer meer ruimte geven aan de natuur en recreatie. Op 28 juni 2013 is er een afsluitend symposium.

In de Noordduinen tussen Den Helder en Callantsoog wordt hard gewerkt aan het herstelproject...
In totaal ruim 24 ha aangepakt In deze tabel een overzicht van de oppervlakte die in het kader van...
2004 - In beheer nemen van de Noordduinen door Landschap Noord-Holland 2005 - Stoppen...
Het Natuurherstelproject 'Revitalisatie Noordduinen' kostte in totaal 1,5 miljoen euro. De...
In de loop van het project kwamen er diverse rapporten beschikbaar over het project '...
Er zijn volop mogelijkheden om de Noordduinen zelf te verkennen. Probeer het nieuwe voetpad door...
Voor 1610 lag er een uitgestrekte strandvlakte waar de zee vrij spel had in het gebied waar nu...
Revitalization of the North Dunes The Landschap Noord-Holland Foundation was working on an...
Onder de titel 'Revitalisering Noordduinen, rimpelroos en andere te beteugelen houtige gewassen...