Fort bij Krommeniedijk, restauratie

Op vrijdag 15 april 2016 gaf gedeputeerde Joke Geldhof het symbolisch startsein voor de restauratie van Fort bij Krommeniedijk. De Heeren van Zorg, Stadsherstel Amsterdam, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland realiseren hier een innovatief project. 

Landschap Noord-Holland is naast natuurbeheerder ook hoeder van ‘groene en rode’ cultuurhistorie. Met als uitgangspunt dat ‘gebruik zorgt voor behoud’ waren wij al jaren op zoek naar een partij die het fort wilde gebruiken. Door de nieuwe invulling is de zeer noodzakelijke restauratie van het fort mogelijk geworden.

Opening woon-trainingscentrum

Oktober 2017 gaan jong volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) in het zorg-woontrainingscentrum wonen. Zorginstelling De Heeren van Zorg begeleidt deze weg naar zelfstandigheid (van samenredzaamheid naar zelfredzaamheid). Daarna kan er ook dagbesteding gaan plaatsvinden in de theeschenkerij en het belevingscentrum. 

Belevingscentrum over Natuur en Landschap in de Stelling

Fort bij Krommeniedijk is een belangrijk cultuurhistorisch monument in een prachtige landschappelijke omgeving. Oktober 2017 opent hier bezoekerscentrum Fort K'IJK: Leer hoe vroeger de Stelling van Amsterdam eerst de mens beschermde en later het landschap! Ook komt er een vogeluitkijkpunt.
Voor de expositie is samengewerkt met het Amsterdam Museum, de provincie Noord-Holland, Tinker Imagineers en Kloosterboer

Duurzame invulling van het fort

Door de restauratie is het vochtprobleem opgelost. Dit betekent een duurzaam behoud van het fort. Het fort wordt meer gebruikt dan in het verleden en dat is altijd goed voor een gebouw. Leegstand is achteruitgang. Mensen kunnen straks het hele jaar door het fort bezoeken en via de expositie leren over natuur en landschap in de Stelling van Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam paste duurzame technieken toe waardoor het fort voor 80% in eigen energie voorziet, via aardwarmte en zonnepanelen. De toiletten worden met regenwater gespoeld. Ook is de parkeerruimte (met electrische oplaadpunten voor auto's en fietsers) bij het fort zo goed als mogelijk ingepast in het landschap. Bescherming van de omliggende natuur is een belangrijk aandachtspunt voor Landschap Noord-Holland in dit project.  

Financiering

De provincie Noord-Holland financierde het bezoekerscentrum. Stadsherstel Amsterdam heeft het gebouw van Landschap Noord-Holland in eeuwigdurende erfpacht (dus niet het omliggende natuurgebied) en verhuurt dit aan De Heeren van Zorg. Via een legaat financieren we het uitkijkpunt. 

Provincie Noord-Holland

De Stelling van Amsterdam is Unesco Werelderfgoed. De provincie Noord-Holland wil de Stelling van Amsterdam, zowel om haar militaire (cultuurhistorische) geschiedenis als om haar waterbouwkundig vernuft én natuurwaarden, behouden voor de toekomst. Door het stimuleren van gepaste economische benutting van de forten vergroot de provincie de toegankelijkheid en daarmee de bekendheid van de Stelling van Amsterdam.

Stadsherstel

Stadsherstel Amsterdam zorgt voor duurzaam behoud van monumentaal gebouwd erfgoed voor de volgende generaties. Zij doet dat door restauratie, beheer en herbestemming van in verval geraakte monumenten in de Stelling van Amsterdam. Stadsherstel is al jaren actief met het restauratie en herbestemming van forten van de Stelling van Amsterdam. 

De Heeren van Zorg

De Heeren van Zorg is een organisatie die er is voor mensen met autisme. Opgericht in 2008 met een ideaal om mensen te helpen zichzelf te helpen. Ze bieden ambulante ondersteuning aan huis, maar richten zich vooral op "beschermd wonen". Bij beschermd wonen richten ze zich op:
- vergroten van de zelfredzaamheid op alle levens domeinen.
- uitstromen naar reguliere woningmarkt met eventuele ondersteuning aan huis. 

Samen met alle partners werken we aan een bruisende plek en een nieuwe toekomst voor het fort!

Bovenste foto is van Kees Bruins.

Fort bij Krommeniedijk - We zijn begonnen! from Huib J. Lirb on Vimeo.

Terreinen

Fort bij Krommeniedijk is één van een 42 forten van de Stelling...
Het fort en de omliggende weilanden zijn vanaf de Geniedijk goed te overzien....
Fort aan de St. Aagtendijk is één van een reeks forten van de...
Fort Zuidwijkermeer is één van een reeks forten van de Stelling...