Restauratie Fort aan de Sint Aagtendijk

lees er hier alles over!

Het Fort aan de Sint Aagtendijk bestaat uit een fort, fortwachterswoning en genieloods. Alle gebouwen waren aan een grote onderhoudsbeurt toe. Tegelijkertijd met deze gebouwen is ook de buitenruimte onder handen genomen.

Fort aan de Sint Aagtendijk in Beverwijk wordt voor een deel al 25 jaar gebruikt, onderhouden en beheerd door Stichting Popfort Beverwijk. Het fort heeft inmiddels een bredere functie gekregen als Muziekfort: een centrum voor muziek in de ruimste zin van het woord. In september 2016 wordt het gehele fort in gebruik genomen worden als Muziekfort door de Stichting Popfort Beverwijk. Voor de Fortwachterswoning en de genieloods wordt nog onderzoek verricht naar de mogelijke herbestemming. De buitenruimte is al vele jaren in beheer bij Landschap Noord-Holland.

Cultuur en natuur toegankelijk voor publiek

Directeur Ernest Briët: "Landschap Noord-Holland vindt het erg belangrijk vindt dat cultuur en natuur toegankelijk worden voor het publiek." Stadsherstel is na jaren voorbereiden erg blij te kunnen starten met de restauratie van dit Unesco Werelderfgoed Monument. Gedeputeerde Joke Geldhof werd uitgenodigd om het bouwbord te onthullen in het najaar van 2015. Zij gaf in haar speech tijdens de starthandeling aan dat de invulling als Muziekfort uniek is en het project zeer welkom is voor de Stelling van Amsterdam. Door het Muziekfort maakt een andere doelgroep kennis met de Stelling van Amsterdam en kan het verhaal van de Stelling ook aan een breder publiek worden verteld. 

Een mooie samenwerking

Het Fort aan de Sint Aagtendijk bestaat uit een fort, genieloods en fortwachterswoning met de groeninrichting eromheen. Stadsherstel krijgt het betonnen fort langdurig in erfpacht van ons. Het project zal net zoals alle projecten van Stadsherstel worden uitgevoerd als leerlingbouwplaats zodat het restauratieambacht aan de jongere generatie wordt doorgeven. Wij blijven ons ontfermen over de rest van het fort en we hebben de restauratie van de genieloods en het onderhoud aan de fortwachterswoning ter hand genomen. De restauratie van het fort wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland.

Met alle samenwerkingspartners behouden we het fort tot in lengte van jaren.
En vooral: maken het toegankelijk voor iedereen die wil genieten van alles wat het fort te bieden heeft.

Herstelplan voor de bijzondere natuur: doneer!

Het fort zelf is een grote grijze klomp beton, vooral interessant omdat het een rol speelde in de Stelling van Amsterdam. Minstens zo mooi als de forten zijn de terreinen er omheen. Die zijn uniek! De natuur kon haar gang gaan. Het forteiland van Sint Aagtendijk is een schoonheid. Er staan knotwilgen, ooit geplant als camouflage, even oud als de forten zelf. De gracht rondom wemelt van de kikkers, vis en watervogels. Landschap Noord-Holland wil er nog verder mee aan het werk. Meehelpen? Klik hier. De rijen knotwilen en de karakteristieke omgeving (grondwallen) moeten in ere worden hersteld. In de holle knotwilgen kunnen steenuilen broeden en trekken allerlei vogeltjes aan. Er komen schapen op het forteiland grazen. Ook de grondwallen en hefkoepels willen we grondig onder handen nemen. Alle bijdragen zijn daarom welkom, maak uw gift direct aan ons over, dank u wel!
 

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aangelegd. Het leger, de regering en de koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een aanval op Nederland. De Stelling bestaat uit 46 forten en batterijen, dijken, sluizen op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is in zijn geheel als monument beschermd door de provincie Noord-Holland, het Rijk en UNESCO.

Wij zijn eigenaar van diverse forten en beheren het groen op en rondom een flink deel van de Stelling van AmsterdamFort aan de St. Aagtendijk is zomers geel gekleurd door het bloeiende jacobskruiskruid. Het fort is alleen tijdens open dagen toegankelijk. Het recreatiegebied met een oppervlakte van 45 hectare ten noorden van het fort is wel altijd toegankelijk voor het publiek. Dit recreatieterrein is in 1997 aangelegd. Daarbij zijn water- en moeraspartijen gegraven en een deel van het terrein is beplant met bos.

De oorspronkelijke landschappelijke situatie rondom dit fort werd door de aanleg van de A9 ingrijpend gewijzigd. Deze snelweg oostelijk van het fort loopt pal langs de genieloods.

Op 12 juni 2016 opende Fort aan de Sint Aagtendijk haar deuren tijdens het evenement NATUURLIJK forten! Landschap Noord-Holland organiseerde samen met Stichting Popfort Beverwijk leuke natuuractiviteiten en werd er stilgestaan bij de restauratiewerkzaamheden.

Op 4 september zal er een restauratierondwandeling u worden aangeboden door de projectleiders van Stadsherstel en Landschap Noord-Holland.

Op 11 september 2016 zal er een Muzikale opening zijn om het Fortenfestival 2016 af te sluiten, tevens jubileumjaar 20 jaar Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed en oplevering van de restauratie.