Provinciale Natuur Informatie (PNI)

De provincie Noord-Holland heeft samen met Landschap Noord-Holland het programma 'Provinciale Natuur Informatie 2012-2018' opgesteld. Kortweg noemen we het PNI. Dit programma zorgt voor het doen van consequent onderzoek waardoor veel vragen kunnen worden beantwoordt. Bovendien verzamelen we zo veel basis-natuurinformatie.

 

Voor een goede onderbouwing van het Europese, landelijke en provinciale natuurbeleid zijn gegevens...
Het gaat niet goed met weidevogels. De provincie Noord-Holland wil daar wat aan doen en stelde...
De Provincie Noord-Holland heeft behoefte aan kennis over de aantallen, ontwikkelingen en...
In Noord-Holland liggen dertien Natura 2000-gebieden die horen bij het Europese netwerk van...