Project De Leybeek op Leyduin

Ecologische inrichting oevers en graslanden


De Leybeek met dam en stuwtjes. Foto Henk van Bruggen

De Leybeek loopt van west naar oost over de Buitenplaats Leyduin. Vroeger had de beek een belangrijke functie: water afvoeren uit de duinen. Dit schone water stroomde over de Buitenplaats naar de Haarlemmermeer. Dit heldere water bracht Jacob van Lennep op het idee hier drinkwater te winnen voor Amsterdam. Later verminderde door de drinkwaterwinning in de duinen de hoeveelheid water die door de Leybeek stroomde. Het is nu meer een sloot in een bosgebied en alleen bij de 'cascade' kan je nog zien dat het water enigzins stroomt. Dit heeft tot gevolg dat de beek langszaam dichtslibt, onder meer met afgevallen blad. Daarom gaan we nu ingrijpen.

Het project ‘De Leybeek op Leyduin, een natuurlijke beek met vochtige bloemrijke graslanden’ gaat het watersysteem van Leyduin robuust maken en de belevingskwaliteit versterken, uiteraard alles met respect voor de natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Het project bestaat uit deze werkzaamheden:

  • Door te baggeren en natuurvriendelijke oevers aan te leggen gaan we de waterkwaliteit verbeteren.
  • Een deel van de graslanden aan de oostzijde van Leyduin gaan we ontwikkelen tot natte bloemrijke graslanden.
  • We gaan afplaggen en aanpassingen doen in het watersysteem om het regen- en kwelwater in de Leybeek en overige watergangen langer vast te houden. Maar ook optimale benutting van kwelwater uit de Leybeek in de oostelijke graslanden.
  • Versterken van de beleving van de Leybeek en omgeving.
  • De in de beek aanwezigen waterbouwkundige kunstwerken zullen deels worden opgeknapt, o.a. de cascade nabij het koetshuis.
  • Gekoppeld hieraan zullen we ook de wandelpadenstructuur tussen de parkeerplaats, het Juffershuis en Moestuin iets aanpassen. Belangrijkste is dat voetgangers meer zullen worden gescheiden van vooral het fietsverkeer.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf zomer 2018 tot uiterlijk maart 2019. 

Routes

Drie ommetjes van 9 en 6 km die zijn te koppelen tot een mooie route 16 km...

Terreinen

Onder de noemer Leyduin vallen de drie buitenplaatsen: Leyduin, Woestduin en...