PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

De uitstoot van stikstof door verkeer, industrie en landbouw zorgt ervoor dat grote delen van de natuur overwoekerd raken. Landschap Noord-Holland neemt in samenwerking met de Provincie Noord-Holland maatregelen als onderdeel van het landelijke PAS-project (programma aanpak stikstofdepositie).

Het PAS-project omvat tal van maatregelen om de uitstoot van stikstof en consequenties daarvan te verminderen. Lees hieronder wat Landschap Noord-Holland binnen haar eigen natuurterreinen realiseert!