Het onderzoek

Volg hier ons onderzoek. Welke onderzoeksresultaten zijn er te melden en vooral te zien? Volg het laatste nieuws en bekijk de nieuwste foto's. 

De onderzoekslocatie

 het Ilperveld is een stuk grasland van 8 ha met een fikse onderbemaling, ingericht voor de ontwikkeling van een nieuw veen-ecosysteem. Een flink stuk grond waar wij voldoende ruimte hebben om het herstel van veengroei te onderzoeken en verschillende experimenten te doen.

Foto: onderzoeksvakken zijn hydrolisch gescheiden met damwanden; binnen de vakken vinden verschillende experimenten plaats.

Voor een duurzaam behoud van de veenbodem is het belangrijk dat het veen nat blijft. Want onder natte omstandigheden vindt geen veenafbraak meer plaats. Er verschijnen planten zoals riet en veenmossen, die het veen laten groeien. Bodemdaling maakt plaats voor bodemstijging. Dit idee is niet nieuw, maar in de praktijk is er nog geen ervaring mee.

Wilt u komen kijken?

Een onderzoekseiland en verschillende proefvelden vormen een echt veeninnovatiecentrum. Op de onderzoeksvelden voeren we de verschillende experimenten uit. Wilt u een kijkje komen nemen? Dat is mogelijk. Via het wandelpad dat langs de onderzoekslocatie is aangelegd, kunt u de proefvelden zien. Op de informatieborden langs het wandelpad vindt u allerlei wetenswaardigheden over het onderzoek. 

De proefvelden

 

Om het effect van de stikstof uit de lucht op de veengroei te onderzoeken, zijn sommige proefvlakken met folie afgeschermd. Eigenlijk is het een groot open lucht laboratorium. Om een nieuw veentapijt te kweken experimenteren we met stekjes: groene topjes veen geoogst uit het Ilperveld en maken we gebruik van veenmosparels. Als het veentapijt straks boven het buitenwaterpeil uitstijgt, is onderbemaling niet meer nodig.

De eerste veenmossen bekijken?

Vanuit de media en overheid is veel belangstelling voor het project. Met spanning wachten we nu op de groei van de eerste veenmossen. Op 18 mei 2014 organiseerden wij een speciale dag in Het Ilperveld die helemaal in het teken stond van het veenproject.