Natura 2000-presentatie te leen

Aansprekende tentoonstelling voor iedereen te leen

Bij Landschap Noord-Holland is een fraaie presentatie te leen over Natura 2000. Dit is het nieuwe Europese netwerk van natuurgebieden. De presentatie is in opdracht van de provincie Noord-Holland gemaakt.

Actueel

Natura 2000 is een actueel onderwerp dat velen bezighoudt. In Noord-Holland zijn alle duinen, de veenweidegebieden in Laag Holland, het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen Natura 2000-gebied. Ook IJsselmeer, Waddenzee en grote delen van de Noordzee zijn Natura 2000-gebied.

De presentatie

De presentatie bestaat uit zes schermen. Er is minimaal zeven strekkende meter voor nodig, maar beter is als er meer ruimte beschikbaar is. Op een tafel kunt u folders neerleggen. Het is mogelijk de presentatie aan te vullen met andere tentoonstellingsmiddelen die bij het onderwerp horen zoals opgezette dieren, boeken, etc. Deze moet u echter zelf verzorgen.

Uitleen

De schermen worden maximaal twee maanden uitgeleend. Er zijn twee sets te leen en één set staat bij de provincie Noord-Holland. Het lenen is kosteloos. U wordt geacht zelf publiciteit te verzorgen. Een concept persbericht is hieronder te downloaden.
Hier staat ook het reseveringsformulier. Nadere informatie bij Landschap Noord-Holland, Johan Stuart, 088-0064476.