Landschapsobservatorium

Landschap moet weer terug op politieke agenda

De bescherming van ons landschap staat helaas landelijk niet meer op de politieke agenda. Dat moet veranderen. Wij willen dat bestuurders zich hard maken voor een mooi landschap. In 2005 heeft Nederland de Europese Landschapsconventie (ELC) geratificeerd maar daaraan is nog geen invulling gegeven. Kern van de ELC is de erkenning van het recht van iedere burger op een mooi en herkenbaar landschap in zijn/haar leefomgeving.

Oprichting hard nodig

Hank Bartelink, directeur Landschappen NL (het samenwerkingsverband waar wij onderdeel van zijn) zegt het zo: “Ons landschap dreigt te versloffen. Er is te weinig aandacht en te weinig geld voor ons landschap.” Landschappen NL nam daarom het initiatief voor de oprichting van het Landschapsobservatorium Nederland.

Wat is het Landschapsobservatorium?

Het Landschapsobservatorium is een platform dat gegevens over het landschap en de voor- en achteruitgang verzamelt. Het moet het bewustzijn verhogen bij bewoners, beleidsmakers en politieke beslissers en hen helpen om vragen te beantwoorden. Dit is de projectsite.