Graslanden bij Leyduin

Van kale grond naar bloemrijke hooilanden

De graslanden aan de oostkant van Leyduin zijn jarenlang gebruikt voor de veeteelt. Ze werden zwaar bemest. In 2011 kwamen de gronden uit de pacht en konden we er zelf over beschikken. Door een slimme constructie konden we ze zonder extra kosten afplaggen. Dit is in 2012 gebeurd en de vegetatie ontwikkelt zich sindsdien goed.

Schoon kwelwater

De graslanden (8,5 ha) stonden onder invloed van voedselrijk oppervlakte water. Door de waterstromen in het gebied te wijzigen en door de voedselrijke bovenlaag van het land af te graven worden de graslanden nu gevoed door schoon kwelwater uit de bodem. Daardoor krijgt het vuilere water minder kans om het gebied in te trekken. Ook herstelt de oorspronkelijke stroming van grondwater tussen de strandvlakten en strandwallen. De eerste roetorchissen zijn in de zomer van 2015 gevonden. 

Veel nieuwe planten

Vrijwilliger Kees Planque (foto) volgt de vegetatie nauwgezet. De resultaten zijn hoopgevend. Er zijn al erg veel nieuwe soorten planten gevonden, waaronder het uiterst zeldzame genadekruid. Ook komt er veel pitrus op. We hebben geprobeerd dit met de hand te verwijderen, maar dat is geen succes gebleken.

Samenwerking

Bij het plagproject waren betrokken de gemeente Bloemendaal, gemeente Haarlem en hoogheemraadschap van Rijnland.

Terreinen

Onder de noemer Leyduin vallen de drie buitenplaatsen: Leyduin, Woestduin en...