Landschapselementenregeling

Een landschap wordt bepaald door knotwilgen, boomgaarden, rietkragen, hooiland, duinrellen, hakhoutbosjes en windsingels. We noemen ze landschapselementen. 

De regeling stopt

Tot halverwege 2017 kon men geld aanvragen voor goede projecten om landschapselementen in stand te houden. Nu is het potje echter leeg. Ook heel jammer is dat de regeling stopt. We betreuren het besluit van de provincie Noord-Holland om de Landschapselementenregeling af te schaffen. Deze heeft voor veel particulieren en vrijwilligersgroepen een grote betekenis gehad.

 

Voorbeelden van uitgevoerde projecten

Historisch erf weer visitekaartje van de streek

Op het historische erf van Thorstein Vrolijk met karakteristieke boerderij in Middenbeemster was al veel beplanting aanwezig. Wel hier en daar dichtgegroeid of in verval geraakt. Met een bijdrage vanuit de Landschapselementenregeling en met behulp van het Beemster Ervenhandboek heeft de eigenaar zich kunnen laten adviseren over de erfinrichting en het erf kunnen herstellen. Zo is er oude beplanting gerooid om gezonde en passende planten de kans te geven. Ook de windsingels, hagen en knotwilgen zijn opgeknapt. Er zijn plannen voor poortwachters en een hoogstamfruitboomgaard. Hierdoor is dit Beemster erf met recht een visitekaartje van de streek geworden.

Een mininatuurgebied aan het gooimeer

Sinds enkele jaren is er veel natuur te beleven op het terrein van de Rioolwaterzuivering in Huizen. Vanuit oa de Soortenregeling werden allerlei maatregelen getroffen voor bijzondere planten en dieren op het terrein. De eigenaar van het terrein stelde de locatie beschikbaar voor een natuurlijke ontwikkeling. En dat is gelukt. In de geplaatste oeverzwaluwwand namen de oeverzwaluwen onmiddellijk bezit van alle vlieggaten en hoewel in de jaren erna de aantallen wat schommelde, is het nu de grootste kolonie in de regio. Het terrein van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht werd langzamerhand omgetoverd tot een mini natuurgebied met nog eens een insectenhotel en een vleermuis- en amfibieënbunker . In de komende winter zal er door vrijwilligers gekeken worden naar de overwinterende vleermuizen en amfibieën. Ijsvogels en de grote gele kwikstaart vonden een mooie broedgelegenheid. En huiszwaluwen kunnen gaan nestelen in de geplaatste huiszwaluwtil. De ingezaaide wilde planten leveren voedsel voor de vele wilde bijen en vlinders. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is dit project bijzonder geslaagd. Hun hulp was onontbeerlijk.