De Belvedere biedt u een prachtig uitzicht op Leyduin

Weet u wat ‘Belvedère’ betekent? Mooi uitzicht! Dat is de reden dat eeuwen geleden de rijke bewoners van Leyduin deze folly lieten bouwen op een hoog kunstmatig duin. Ze hadden zicht op de Noordzee en het Haarlemmermeer. De Belvedère stond de laatste jaren echter op instorten. Daarom is in 2013 hard gewerkt aan een volledig herstel. Na de opening is het zeskantige torentje weer toegankelijk. Althans de begane grond. Het uitzicht is nu anders dan vroeger, de bomen zijn gegroeid en belemmeren een vrij uitzicht richting zee. Toch is een bezoek de moeite waard.

Veel werk verzet

Om de Belvedère te restaureren, moest er veel gebeuren. Fundering, muren, kozijnen, metsel- en pleisterwerk – het moest allemaal worden aangepakt. De kosten kwamen op € 150.000. Dankzij de provincie Noord-Holland, de gemeente Bloemendaal, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vrienden van Leyduin en de Beschermers van Landschap Noord-Holland! Allemaal heel hartelijk bedankt!

Bouwkundig onderzoek levert veel kennis op

De oorsprong van de Belvedère is van rond 1760. Men nam altijd aan dat het toen als ruïne is gebouwd en nooit dak en ramen met glas heeft gehad. Bouwhistorisch onderzoek toonde aan dat er juist wel een dak op heeft gezeten. Uitsparingen in de muren zijn hiervoor het bewijs. Ook werd ruimschoots glas gevonden in de grond in het gebouw. Door goed naar het metselwerk te kijken konden de verschillende veranderingen van de Belvedère worden gereconstrueerd. De Gotische ramen, de kantelen en een deel van het stucwerk bleken toevoegingen uit de 19e eeuw. Door bewust de binnenzijde van de Belvedère niet te pleisteren, blijven deze bouwsporen leesbaar.

Terreinen

Onder de noemer Leyduin vallen de drie buitenplaatsen: Leyduin, Woestduin en...