Wat doet de Provincie?

Kerngebieden, collectieven en internationale verplichting

Goed om te weten dat de bezorgdheid op vele niveaus speelt. Zowel landelijk als provinciaal als internationaal worden maatregelen genomen en onderzoek verricht. Provincie Noord-Holland wordt door internationale regelgeving verplicht om boerenlandvogels als grutto, scholekster, patrijs en veldleeuwerik te beschermen. Gekozen is voor bescherming in de zogeheten kerngebieden met open graslanden, akkergebieden en de natte en droge verbindingen. Boeren, natuurbeheerders en agrarische collectieven die maatregelen treffen, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Door later te maaien bijvoorbeeld, of door een rustpauze in het beheer in te lassen.

Ook is de provincie in Noord-Holland verantwoordelijk voor de nieuwe Natuurwet die vanaf 1 januari 2017 geldt.

Agrarische collectieven in Noord-Holland

In de Kop van Noord-Holland en Westfriesland Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden
In Laag Holland Water, Land en Dijken
In Amstelland, Haarlemmermeer, Spaarnwoude en Vechtvallei Gebiescoöperatie Noord-Holland Zuid
Op Texel De Lieuw