Wat doen wij?

Er gebeuren al veel goede dingen

Het team Boerenlandvogels begeleid de vrijwillige weidevogelbescherming in Noord-Holland. We werken op de afdeling Betrekken bij Groen waar we heel veel doen met vrijwilligerswerk in de natuur. Ook maken we de Boerenlandvogelnieuwsbrief.

We verzorgen in het voorjaar veel cursussen. Een basiscursus weidevogels en een Cursus QuickScan Beheermonitoring Weidevogels. Alle cursussen staan hier.

In opdracht van de provincie Noord-Holland doet Landschap Noord-Holland (afdeling Onderzoek en Advies) veel onderzoek naar weidevogels. Lees alles over dit PNI-programma.

Resultaten in 2015 Weidevogelbescherming

  • 23.259 Hectare
  • 14.431 Nesten
  • 956 Weidevogelvrijwilligers
  • 1.001 Agrarische bedrijven