Wat kunnen wij bieden?

Roep de hulp van Landschap Noord-Holland in

Kennis van zaken! We beschikken over verspreidingsgegevens, over aantallen en trends en gebruiken deze kennis voor analyses en (beleids)adviezen. We bieden ondersteuning, advies en begeleiding aan agrariërs, natuurbeheerders en vrijwilligersgroepen. Onze concrete producten zijn: weidevogelonderzoek, soortbescherming, ondersteuning vrijwilligersgroepen; trainingen en cursussen weidevogelbescherming en beheermonitoring aan agrariërs en vrijwilligers; beheerplannen; beheeradvies en opkrikplannen. Meer weten? De projectleiders vertellen u graag over de mogelijkheden.

Financiële bijdragen mogelijk

Landschap Noord-Holland voert in opdracht van o.a. de provincie Noord-Holland verschillende regelingen uit. Doe hiermee uw voordeel en vraag een bijdrage aan. Hier leest u alles over de regelingen waarmee u de boerenlandvogels kan helpen.

Veel erven en tuinen kunnen vogelvriendelijker

Grote tuinen en erven op het platteland kunnen veel betekenen voor boerenlandvogels. Laat u eens adviseren door een van de medewerkers van Landschap Noord-Holland. Bekijk hier welke verschillende dingen we kunnen doen. Onder de naam Natuurlijke Zaken is alle dienstverlening van Landschap Noord-Holland samen gebracht.