Een boer en zijn vogels

Gerard van der Krogt over zijn werk

Veehouder Gerard van der Krogt: ‘Als boer houd ik van ‘jong leven’ om me heen. Ik maak graag mee hoe dat jonge spul opgroeit. Zulke dingen maken het leven mooi. Voorheen zag je de vogels pas als je ging maaien. Maar dan is het kwaad al geschied. Ze voelen zich bedreigd en slaan alarm. Maar ik zie gelukkig altijd oplossingen. Ook voor weidevogels. Ik werk samen met vrijwilligers en houd rekening met de vogels. Het is echt een sport om met voorbeweiding, mozaïekmaaien (maaien in vakken), ‘last-minute-beheer’, nestbescherming en later maaien de vogelstand zo hoog mogelijk te houden.’

Wat kunt u als agrariër doen voor vogels?

Als agrariër kunt u veel doen voor boerenlandvogels. En het mooie is dat er vaak een vergoeding is. Regel zaken via uw Agrarisch Collectief. In Noord-Holland bestaat ook de Soortenregeling en de Landschapselementenregeling die een deel van de kosten kan vergoeden. Denk aan de volgende maatregelen:
Nestkast voor steenuilen of kerkuilen plaatsen
Kunstnesten ophangen voor boeren- en huiszwaluwen
Weidevogelbescherming
Greppelplasdras in het voorjaar (in droge voorjaren stelt Landschap Noord-Holland geld beschikbaar)
Zorgen voor kruidenrijkgrasland
Een vogelakker aanleggen
Braakranden rond akkers creëren
Erf natuurvriendelijk inrichten
Wilt u meer informatie hierover, stuur dan een mail naar Landschap Noord-Holland.