Boerenlandvogels

Samen kunnen we de vogels van het platteland helpen

Geluk zit in een klein vogeltje. Stel: je hoort de veldleeuwerik zingen. Of je ‘m nou herkent of niet, wedden dat je binnen enkele seconden door een zomers gevoel wordt bevangen? Dankzij uitbundig gekwetter van boerenlandvogels vergeet je voor even sores en gedoe. Daarom hechten wij aan weilanden, akkers en tuinderijen waar natuur ruimte krijgt. Kleinschalige agrarisch landschap is onmisbaar voor de boerenlandvogels. Het platteland inclusief erven en hagen zou een paradijs voor vogels moeten zijn. Voor de grutto, kievit en tureluur, voor boom- en torenvalk, steen- en kerkuil, braamsluiper en spotvogel. Vaak zijn die vogels verdwenen. Daarom is er actie nodig voor het terugbrengen van vogels in het cultuurlandschap!

Cursussen in het voorjaar van 2018 Met veel liefde en enthousiasme geven onze medewerkers cursussen...
Voor een kort verslag van deze druk bezochte dag en een groot deel van de presentaties klikt u op...
Wat sneller dan in vorige jaren maken we de balans op van de boerenlandvogels over 2017. De...
Tijdens het broedseizoen van 2016 en 2017 heeft Landschap Noord-Holland, samen met vele...
31 mei: Meer water, meer vreugde Op de greppel plas-dras in Oterleek hebben de weidevogels het erg...
Willem Overweg: ‘Man, je krijgt er zoveel voor terug! Je ziet kuikens uit het ei komen en...
Het boerenland wordt leger en stiller. Grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus...
U kunt op pad gaan om samen met andere vrijwilligers om weidevogels met hun nest of kuikens in...
Het team Boerenlandvogels begeleid de vrijwillige weidevogelbescherming in Noord-Holland. We werken...
Kennis van zaken! We beschikken over verspreidingsgegevens, over aantallen en trends en gebruiken...
Goed om te weten dat de bezorgdheid op vele niveaus speelt. Zowel landelijk als provinciaal als...
Dit zijn de cijfers van de weidevogelbescherming, mogelijk gemaakt door de regeling Betrekken bij...
Veehouder Gerard van der Krogt: ‘Als boer houd ik van ‘jong leven’ om me heen. Ik...
Elke maand en in het broedseizoen wat vaker maken we de nieuwsbrief ‘Boerenlandvogelnieuws...