Amsterdam Wetlands: 15.000 ha natuur bij Amsterdam

Amsterdam Wetlands

Amsterdam Wetlands heeft internationale allure

Het bestbewaarde geheim van Amsterdam? Het indrukwekkende polder- en moerasland ten noorden van de stad: Laag Holland. Een bijzonder gebied met historische dorpjes, spannende sloten en meren, en natuurparels met veel water- en weidevogels. Dé plek om het drukke stadsleven te ontvluchten en wandelend, kanoënd, fietsend of rollerbladend inspiratie en frisse lucht op te doen. Of om als toerist Nederland waterland te leren kennen.

Het is een gebied met internationale allure. Het gaat om in totaal 15.000 hectare natuurgebied. Maar die gebieden liggen erg versnipperd en zijn in handen van verschillende terreinbeheerders. Op ons initiatief werken we samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan een overall visie en aanpak voor het gebied. Afgestemd water- en natuurbeheer en slimme recreatiemogelijkheden maken straks van Amsterdam Wetlands de groene achtertuin van Amsterdam. Het lokken van toeristen uit de stat wordt steeds belangrijker. Nu is Amsterdam erg druk en er is echt actie nodig om de leefbaarheid in de stad te beheersen. Natuur kan zo een stadsprobleem helpen oplossen.

De vier belangrijkste ingrediënten die deel uitmaken van de visie voor Amsterdam Wetlands:

  1. Realiseren van een groot aaneengesloten robuust natuurgebied
  2. Natuurgebieden bereikbaar en beleefbaar (veelkleurig landschap) maken voor stadsbewoners.
  3. Behoud veenlandschap met streekidentiteit.
  4. Goede zorg voor unieke leefgebieden

Contactpersoon: Saline Verhoeven

Terreinen

Veenweidegebied nabij Amsterdam Het Ilperveld is een uitgestrekt stil, fraai...