Lezen in het duin

1208033 - Op voorraad

Wie het kustgebied tussen Haarlem en Noordwijk doorkruist, treft een landschap vol verrassingen. Oude en nieuwe duinen, eeuwenoude strandwallen, statige beukenbossen en uitgestrekte zandvlaktes met bollenvelden omgeven door oude wegen en vaarten. Dit is het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Bollenstreek.

Een toevallige wandelaar zal er wellicht overheen zien. Maar wie iets weet van het verleden, zal snel ontdekken hoe het landschap van nu het vroegere landgebruik weerspiegelt. Lezen in het duin beschrijft op een boeiende manier de geschiedenis van het duinlandschap in relatie tot mens en natuur.

De fraaie landgoederen hebben we grotendeels te danken aan de rijkdom van de Gouden Eeuw. Rijke kooplieden kochten boerenhofsteden aan de duinrand om ze te verbouwen tot ware paleisjes. Tussen de landgoederen in, lagen ook toen al gevarieerde akkers en bollenvelden.

Lezen in het duin inspireert om buiten als een detective rond te snuffelen en binnen op internet, op zoek naar nog meer anekdotes, oude kaarten en ander documentatiemateriaal. Allerlei veldtekens brengen ons op het spoor van het rijke verleden. Tegelijk duiken de uitdagingen voor de toekomst op met landschapsveranderingen, duindynamiek en zeespiegelstijging.

Rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s van wilde planten en dieren, landschapselementen en historische foto’s en kaartjes. Een juweel voor bewoners van de duinen en voor iedereen met interesse in landschap, natuur en cultuurhistorie.

Normale prijs:€ 29,95
Beschermers prijs:€ 26,95