Atlas van de Noord-Hollandse Vissen

1503002 - Op voorraad

Primeur! De allereerste Atlas van de Noord-Hollandse Vissen in de geschiedenis is verkrijgbaar! Vissen zijn altijd een onderbelichte en ongrijpbare diergroep geweest. Maar wel ongelooflijk belangrijk als graadmeter voor de ecologische kwaliteit van het water. Hoe gaat het met onze vissen? Om een antwoord op die vraag te krijgen heeft Landschap Noord-Holland samen met RAVON (reptielen, amfibieën, vissenonderzoek Nederland) en een groot aantal vrijwilligers gewerkt aan de nieuwe verspreidingsatlas. In de atlas vindt u verspreidingkaarten van alle soorten op km-hok niveau van de periode 1980 – 2012. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de verspreiding van die soort in Noord-Holland. Ook wordt er aandacht besteed aan beleid, herkenning, habitat, belangrijkste gebieden voor de soort, uitgezette populaties, barrières en het beheer. Verder wordt de betekenis van Noord-Holland voor vissen beschreven met een waarderingskaart. Ook de exoten en uitgestorven soorten worden besproken. De atlas is uitgegeven met prachtige foto’s en kaarten.

Boekhandels bestellen de Atlas van de Noord-Hollandse Vissen via tel. 088-006 44 55 of info@landschapnoordholland.nl

Normale prijs:€ 25,00
Beschermers prijs:€ 25,00