Rein Leguijt

Ecoloog
Rein Leguijt
© Cees de Jonge

In veel openbaar groen en in bermen kan met evenveel (of zelfs minder) geld meer natuur ontstaan, zonder verlies van functies

Rein Leguijt heeft zeer ruime ervaring met onderzoek van de natuur (o.a. monitoring van vogels en vegetaties), het maken van beheer- en inrichtingsplannen, het samenwerken met bedrijven, gemeentes, waterschappen, provincie en vrijwilligers. Hij is tevens specialist op het gebied van beheer en inrichting voor weidevogels, het veenweidegebied, moerassen, water, oevers, akkers, vegetatiebeheer, soortenbeheer (o.a. wat betreft bijen en andere insecten, ringslang, zandhagedis, kikkers, padden, zoogdieren als bijvoorbeeld noordse woelmuis, enz.), bermen, stedelijk groen, invasieve exoten en de kostenaspecten van het beheer. Rein heeft ook 45 jaar ervaring met het beheer van de hiervoor genoemde zaken, zowel in de praktijk als op beleidsmatig niveau. En… de opdrachtgever staat altijd voorop.

Magazine nr. 3

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het magazine lees je alles over eendenkooien, duinbeken en vlinders. Met wandelroute (19 km) bij Julianadorp en 't Zand.

Naar boven