Carola van den Tempel

Ecoloog
Carola van den Tempel
© Cees de Jonge

Dag en nacht ecoloog

Carola van den Tempel werkt sinds 2012 als ecoloog voor Landschap Noord-Holland. Met als specialiteit faunaonderzoek, met de nadruk op vleermuizen, is zij in de zomer buiten veel bezig met inventarisaties. Zowel Wet natuurbescherming gerelateerde inventarisaties en monitoring als biodiversiteitsonderzoek. Ook geeft Carola cursussen in hoe soorten te herkennen, of hoe onderzoek naar soorten moet worden uitgevoerd. Carola heeft kennis van de natuurwetgeving. Ze helpt u met het aanvragen van een ontheffing of vergunning en denkt mee in het opstellen van mitigerende en compenserende maatregelen voor beschermde soorten.

Cover magazine 4 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven