Carola van den Tempel

Projectmedewerker
Carola van den Tempel

Slapen doe je maar in de winter

Carola van den Tempel is na haar opleiding Bos- en Natuurbeheer gaan werken als ecoloog. Sinds 2012 werkt zij voor Landschap Noord-Holland. Met als specialiteit faunaonderzoek is zij in de zomer buiten veel bezig met inventarisaties. Zowel Wet natuurbescherming gerelateerde inventarisaties van onder andere gierzwaluwen en vleermuizen als biodiversiteitsonderzoek van bijvoorbeeld vlinders. Ook geeft Carola cursussen in hoe soorten te herkennen, of hoe onderzoek naar soorten moet worden uitgevoerd. Carola heeft kennis van de natuurwetgeving. Ze helpt u met het aanvragen van een ontheffing of vergunning en denkt mee in het opstellen van mitigerende en compenserende maatregelen voor beschermde soorten. In de winter doet zij veel werk in GIS met betrekking tot Natura 2000 gebieden en de verspreiding van weidevogels en ganzen binnen de provincie.

magazine nr. 2 - 2018

Vraag gratis het natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In ons magazine lees je alles over weidevogels, orchideeën en nog veel meer. Met wandelroute (10 km) in Westfriesland.