Over ons

Samen maken we Noord-Holland mooier!

Duinen, weides, poelen en bossen. Molens, forten en buitenplaatsen. En al die fascinerende dieren. Natuur dichtbij. We vinden er rust en inspiratie. Onze kinderen leren er spelend over het leven. Noord-Holland geeft ons zoveel. Dat willen we behouden. We kopen stukken land, beschermen natuur en unieke landschappen en laten mensen ervan genieten. We geven gemeentes en provincie advies over goed beheer. We voeren dat beheer ook uit, liefst samen met omwonenden. En verder met 90 gepassioneerde medewerkers en 9.000 vrijwilligers. Plus de steun van circa 35.000 Beschermers en 45 BedrijfsVrienden. Samen maken we Noord-Holland mooier! Hier staat hoe we onze doelen willen bereiken.

Onafhankelijke stichting

Landschap Noord-Holland is ontstaan in 1936 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. We behouden en ontwikkelen natuur en landschap. Dat doen we in onze 96 natuurgebieden, 4.448 hectare groot. Daarnaast beheren we gebieden voor gemeentes, waterschappen en de provincie. Wij geven advies en doen onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur. Wij zijn specialisten op gebied van duurzaam natuur- en landschapsbeheer.  

Het management team

  • Ernest Briët, directeur / bestuurder
  • Do van Dijck, senior Gebiedsmanager
  • Jaap Molenaar, manager Groenploeg 
  • Frank Visbeen, manager Onderzoek & Advies
  • Ilse Miedema, hoofd Communicatie en Marketing
  • Marnix Zuidema, controller

De Raad van Toezicht

Rob Meerhof (voorzitter)
Eric Bouwmeester
Laura Bromet
Ineke van Hooff
Fedde Koster

Beloningsbeleid

Landschap Noord-Holland wordt geleid door 1 directeur. Deze is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen. De directeur ontving in 2015 een beloning conform CAO van € 110.000,-. De totale bezoldiging was € 119.000 (bovengenoemde beloning (salaris), vakantiegeld, SV lasten, pensioenlasten en onkostenvergoedingen). De Raad van Toezicht verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

CAO Bos en Natuur

Voor Landschap Noord-Holland geldt de CAO Bos en Natuur.

Gedragscodes en Richtlijnen

Wij onderschrijven de Code Goed Bestuur (de Code Wijffels), de Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving), de Gedragscode van Goede Doelen Nederland en het CBF-keurmerk.En tot slot de gedragscode straatwerving, de gedragscode weidevogelbescherming, de SMS gedragscode en de gedragscode hondenbezitters Naaldenveld.

Structurele financiële steun van

Provincie Noord-Holland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Nationale Postcode Loterij

Samenwerking met

Landschap Noord-Holland is onderdeel van de koepelorganisatie LandschappenNL. En wij werken op diverse vlakken samen met andere natuurbeheerders zoals PWN, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Waternet en Staatsbosbeheer.