Oosteinderpoel

Oerbosjes en hooilandjes

Als je op de hoogte van Schiphol langs de ringvaart rijdt van de Haarlemmermeerpolder, heb je erg veel fantasie nodig om je voor te stellen hoe het vroeger was, voor 1852 toen deze droogmakerij nog een meer was, een woest meer bovendien. Aan de overkant van de ringvaart ligt een landschap dat het voorstellingsvermogen kan helpen. Daar liggen oeverlanden, een mozaïek van eilandjes en kreken die ooit de begrenzing waren van het grote meer. Ze lagen aan het oosteinde en werden bedreigd door het water dat met westenwind de veenbodem steeds verder aantastte. Toen eenmaal de ringvaart en dijk er waren en Aalsmeer veilig was, ging het hier de Oosteinderpoel heten. Op deze veeneilandjes vond een nogal moeizame teelt plaats van seringen. De meeste eilandjes verwilderden en raakten begroeid met elzenbroekbos.


Foto DutchPhoto

Tegenwoordig zijn het spannende stukken jungle waar je tussendoor kunt varen. Maar er zijn ook eilandjes die nog open en grazig zijn. Ze worden elk jaar door Landschap Noord-Holland gemaaid om ze niet te laten veranderen in bos, want de flora in zulke veenweitjes is betoverend mooi. Het kan er hectarebreed lichtpaars zien van de echte koekoeksbloem. Er zijn stukjes bij met moerasheide, ook niet alledaags. In de bosjes huizen vogels als havik, buizerd, sperwer en blauwe reiger. Er zijn wel twee reigerkolonies. In de trektijd komen er zelfs purperreigers langs. Onder hopen afgemaaid riet laten ringslangen hun eieren uitbroeden door compostwarmte. In het water leeft de reuzenmeerval, een restpopulatie van voor de laatste ijstijd die hier heeft overleefd. Zo'n volwassen vis kan al gauw meer dan twee meter lang worden. Hij schuilt graag onder de overhangende oevers. En juist die hebben het zwaar te verduren door de scheepvaart in de ringvaart. Die maakt grote hekgolven en zuigstroming. Hele brokken oever breken af en drijven dan in de ringvaart.

"Modderworsten"

In samenwerking met de provincie Noord-Holland is gewerkt aan een technisch vernuftig reddingsplan. Bij het uitbaggeren van de ringvaart zijn de oevers versterkt met zogenoemde geotubes, in de volksmond 'modderworsten'. Inderdaad worstachtige constructies van een soort kunststofweefsel, die men vult met bagger. Het water loopt eruit en je houdt een oeverversterking over die je kunt beplanten met riet. Op het fimpje is mooi te zien hoe snel de geotubes begroeid raken. Verder afkalven van die mooie jungle-eilandjes is dan niet meer mogelijk. Dit alles is al varend te beleven, maar ook te bekijken vanaf het wandelpad, de Mr Jac Takkade vanuit Aalsmeer.

 

  Ligging: Tussen de ringvaart Haarlemmermeer, Takkade en de Oostereinderweg.
  Niet toegankelijk over land, wel over water. Enigszins te overzien vanaf de Schipholdijk aan de overkant van de ringvaart.
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied geen brede en verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen. Het gebied is alleen per boot bereikbaar.
  Parkeren: Oosteinderweg.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Honden: Niet toegestaan.