Weidevogelcursussen

Basiscursus en vervolgcursussen

Cursussen in het voorjaar van 2018

Met veel liefde en enthousiasme geven onze medewerkers cursussen over het beschermen van de weidevogels. Ze doen dit voor nieuwe en bestaande weidevogelvrijwilligers in Noord-Holland. Heeft u belangstelling voor zo'n cursus in het voorjaar van 2018? Stuur ons dan vast een mail. We geven u dan zo snel mogelijk een seintje.

Er zijn drie soorten cursussen:

Basiscursus weidevogels

Tijdens deze cursus maak je kennis met de meest voorkomende weidevogels en word je opgeleid tot echte weidevogelbeschermer. Je leert de kievit, grutto, scholekster en tureluur kennen en we leren je meer over het gedrag van deze soorten. De cursus is interactief met veel geluid- en filmmateriaal en leuke, aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind van de cursus weet je waarom kieviten kuiltjes graven, waarom scholeksters zich graag ophouden in een soos en waarom grutto’s graag op een hek zitten.

Cursus monitoring weidevogels (QuickScan Beheer Monitoring)

Tijdens één theorie-avond en drie praktijkochtenden leren we je hoe je weidevogels het meest effectief kunt beschermen op bedrijfsniveau. We gaan een stapje verder dan in de basiscursus en we leren je het gedrag van de weidevogels zodanig te interpreteren dat je weet waar de vogels broeden en waar en wanneer er jongen in het veld rondlopen. Zo kun je de boer goed informeren over de aanwezige vogels, zodat hij of zij rekening kan houden met de nesten tijdens de werkzaamheden op het land.

Cursus Bruto Territoriaal Succes (BTS) tellingen

Deze cursus besteedt uitgebreid aandacht aan het gedrag van vooral grutto en tureluur, kievit en scholekster. Je leert het gedrag van weidevogels te vertalen naar territoria van de aanwezige vogels op gebiedsniveau. Je leert een methodiek van broedpaartellingen toe te passen en je leert de gegevens in toe voeren in de landelijke database. Met deze gegevens kan o.a. het broedsucces van de grutto worden bepaald, waardoor de jongenoverleving berekend kan worden. Dit is een belangrijk hulpmiddel om het beheer, tijdens het broedseizoen of voor de komende jaren, te kunnen bijsturen.

Hier staan alle cursussen