Verbetert het broedhabitat van kieviten door kleinschalige maatregelen in het boerenland?

Tijdens het broedseizoen van 2016 en 2017 heeft Landschap Noord-Holland, samen met vele vrijwilligers en boeren en in samenwerking met Jan van der Winden Ecology een onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van kieviten. Er werd gekeken naar de invloed van twee verschillende maatregelen op de overleving van kievitkuikens. Zo werd gekeken naar een vernattingsmaatregel (greppel plas-dras) en naar randenbeheer langs maïsland. Het onderzoek werd uitgevoerd op tien locaties in Noord-Holland. Voor het onderzoek werden kieviten op deze locaties gevangen en gemerkt. Hierdoor konden vrijwilligers deze individuen volgen en zo de opgroei en overleving van de bijbehorende kuikens waarnemen.

Het onderzoek werd financieel mogelijk door een bijdrage van onze Beschermers.