Wijk de Bloemen in Castricum wordt bloemrijker

Groenspoor Castricum
© Landschap Noord-Holland

Natuurvriendelijker beheer als wens van bewoners

De Bloemen, een jaren ’70 en 80 nieuwbouwwijk aan de oostzijde van Castricum, is een groene, maar zeker geen bloemrijke wijk. Grasvelden werden bijna iedere week geheel gemaaid en bosplantsoenen iedere paar jaar volkomen kaal gesnoeid. Nergens was een plek voor wilde bloemen of dichte hoekjes voor vogels. Net, strak en kaal waren de criteria waarop het groen beheerd werd. En zo droeg ook de gemeente zijn steentje bij aan de dramatische achteruitgang van insecten en vele vogelsoorten. Gelukkig had de gemeente een paar jaar geleden al afgezien van het gifgebruik tegen wilde kruiden tussen tegels en in plantsoenen. Nu willen veel bewoners dat ook de volgende stappen voor een natuurvriendelijker beheer worden gezet. Meer wilde bloemen voor bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders. Gevarieerde struiken voor deze insecten en voor vogels. En meer voorlichting hoe de inwoners van de Bloemen zelf kunnen bijdragen aan een gezondere en natuur rijkere omgeving. Het initiatief Groenspoor gaf hiervoor op zaterdag 15 juni 2019 een goede aftrap met een Safari door de buurt. Meer dan veertig omwonenden namen enthousiast deel.

Op safari in eigen wijk

De Safari leidde de deelnemers en vertegenwoordigers van de gemeente langs plekken waar al initiatieven gaande waren om meer natuur en biodiversiteit in de buurt te krijgen. Zo leidde de rondgang langs tuinen waar bewoners een kleurrijke bloemenpracht hadden aangelegd voor bijen en hommels. Die waren dan ook volop te zien. Aard- akker- en boomhommels bezochten de talrijk aanwezige nectarplanten. Vervolgens stond ook de inmiddels befaamde bosplantsoenstrook van Peter Zwitser op het program. Peter werpt zich al jaren als een leeuw bovenop dit plantsoen om te voorkomen dat de weelderige struiken worden kaal gesnoeid. Op een open hoek heeft hij een wilde bloemenzone aangelegd. De resultaten zijn uniek. In het bosplantsoen broedden onwaarschijnlijk veel vogels waaronder bijzondere soorten als ransuil, groene specht en braamsluiper. Overal klinkt dan ook vogelgezang. Tot slot eindigde de safari waar hij begon; op het schoolplein van de Montessori Basisschool. Hier vertelden ouders van de kinderen hoe zij het schoolplein gaan vergroenen en kinderen veel meer de omringende natuur gaan laten ontdekken. Welk kind wil dat niet?

Tegengaan van hittestress

Tijdens de safari werd trouwens ook duidelijk dat meer aandacht voor natuur nog andere voordelen heeft. Het toenemend probleem van hittestress in de zomer, veroorzaakt door de opwarming van ons klimaat en de fors toegenomen verstening van tuinen en de openbare ruimte, wordt daar goed mee tegen gegaan. Verstening zorgt ook nog eens voor meer wateroverlast bij de toenemende hoosbuien. Daarom gaan inwoners van de Bloemen zich inzetten voor een ander beheer van grasvelden en bosplantsoenen en voor meer groene tuinen, met bomen, struiken en bloemen waar bijen, hommels, vlinders en vogels iets aan hebben. Dat is niet alleen goed voor deze dieren. Dat is ook goed voor ons.

Natuurrijke leefomgeving

Want, zo heeft onderzoek getoond; wie in een groene en natuurrijke omgeving leeft, blijft beter gezond en leeft langer dan wie in een louter stenen omgeving woont. Genietend van de zingende zanglijsters, de kleurige bloemen en de overal zoemende hommels bij het plantsoen van  Peter Zwitser lijkt dat meer dan logisch.

Landschap Noord-Holland adviseerde de bewoners over de waarden van een ander groenbeheer en het effect op de biodiversiteit.

Peter Mol

Functie

Projectmedewerker Betrekken bij Groen

De afgelopen jaren heeft Peter zich ontwikkeld tot een centrale vraagbaak voor de inmiddels 130 aangesloten vrijwilligersgroepen. Ook geeft hij basiscursussen Ecologie en Natuurbeheer, cursussen beheerplannen schrijven en helpt hij vrijwilligersgroepen bij projecten ter verbetering van hun terreinen.

Neem contact op
Peter
cover november

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven