Werkgroep Ecologisch Beheer Amstelglorie sluit zich bij ons aan

Amstelglorie

Bijzondere natuur in Amsterdam-Zuid

Volkstuincomplexen mogen onmisbaar zijn voor de stadsmens, voor de natuur zijn ze tegenwoordig van minstens zo’n belang. Zeker als bij inrichting en beheer voldoende rekening wordt gehouden met de enorme biodiversiteit die ze kunnen herbergen. Dat besef leeft maar al te zeer bij de Werkgroep Ecologisch Beheer Amstelglorie. Zij namen een groot aantal projecten ter hand om de natuur op hun volkstuincomplex te bevorderen. En omdat zij nog veel meer van plan zijn en daar de nodige ondersteuning bij kunnen gebruiken, heeft de werkgroep zich afgelopen maand bij ons aangesloten.

Vele projecten leiden tot hoge biodiversiteit

Werkgroep Ecologisch Beheer Amstelglorie is een uiterst bedrijvige groep. Op de openbare delen van hun volkstuincomplex creeërden ze diverse insectenlinten. Bij de wateren op het terrein zorgen zij voor de aanleg van natuurlijke oevers. Ze onderhouden een bloemrijk hooilandje, graven ijsvogelwanden, verzorgen een broeihoop voor ringslangen en houden prachtige bosstroken in stand. En dat is nog maar een greep uit de vele activiteiten die de werkgroep vol enthousiasme uitvoert.

Het resultaat is er naar. Op Volkstuincomplex Amstelglorie komt een grote reeks aan vogelsoorten voor (naast de ijsvogel o.a. ook de ransuil) en ook vlinders, wilde bijen en libellen zijn er talrijk. Voor de wilde bijen staan er dan ook diverse omvangrijke insectenhotels. Geen wonder dat op het complex maar liefst 53 soorten, waaronder veel zeldzame, zijn vastgesteld. De werkgroep verzorgt jaarlijks cursussen om mensen zoveel mogelijk over de wilde bijensoorten en hun omgevingswensen te leren. Schrijver en natuurliefhebber Jan Wolkers, wiens vroegere tuinhuisje op het complex is opengesteld voor gastschrijvers en lezingen, zal dan ook met trots naar zijn Amstelglorie terugkijken.

Ondersteuning heel wenselijk

Volkstuincomplex Amstelglorie ligt aan de zuidzijde van Amsterdam aan de Amstel en is onderdeel van de groene Amstelscheg. De werkgroep probeert daarom het terrein zo goed mogelijk als ecologische verbindingszone te laten functioneren. Daarvoor liggen nog een reeks van plannen klaar, zoals de aanleg van een helofytenfilter met natuurlijke oevers. De werkgroep vindt dat ze bij de verwezenlijking van alle plannen, de nodige materiele ondersteuning, ecologische adviezen en cursussen voor de vrijwilligers kan gebruiken. Precies de ondersteuning die Landschap Noord-Holland biedt vanuit de Provinciale Subsidieregeling Betrekken bij Groen. We zijn dan ook heel blij dat we de Werkgroep Ecologisch Beheer vanaf 1 juni als aangesloten vrijwilligersgroep welkom kunnen heten.

cover Magazine2 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven