Werkbezoek Minister Schouten bij Amsterdam Wetlands en Innovatieprogramma Veen

Werkbezoek minister Schouten

Een nieuwe visie op natuur en een nieuwe visie op landbouw voor Laag Holland

Op maandag 10 december bracht minister Carola Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een werkbezoek aan Amsterdam Wetlands en het Innovatie Programma Veen. De minister liet zich tijdens het werkbezoek uitgebreid voorlichten over de problematiek rond de bodemdaling in Laag-Holland en de urgentie om die te stoppen en keuzes te maken voor vernatting van het gebied.  Wij bieden twee oplossingen voor deze problematiek: Amsterdam Wetlands en het Innovatie Programma Veen. Amsterdam Wetlands werkt aan een duurzaam gebiedsperspectief en het Innovatie Programma Veen werkt aan concrete oplossingen.  Voor realisering van beide programma's werken wij samen met agrariërs, natuurorganisaties, de provincie en gemeente Zaanstad.  

Amsterdam Wetlands: 12.000 hectare beleefbaar natuurgebied

Amsterdam Wetlands is ontstaan uit een droom om één aansluitend natuurgebied te creëren en dat sterk neer te zetten. Een perspectief waarin we samen met inwoners, agrariërs, recreanten en natuurbeschermers de handen ineen slaan om dit prachtige land veilig te stellen, aldus Saline Verhoeven, projectleider Landschap Noord-Holland. Vanuit een excursieboot van Staatsbosbeheer kon de minister zelf de sterke bodemdaling in de veenweiden rond Westzaan zien. Duidelijk is: het roer moet hier echt om. Tijdens de vaartocht nam de minister kennis van de ambitie van Amsterdam Wetlands: de ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor beleving van het landschap, toekomstbestendige landbouwbedrijven en de ontwikkeling van een sterke robuuste natuur. In 2050 is de bodemdaling stopgezet en het laagveen behouden, CO2-uitstoot is teruggedrongen en er zijn voldoende mogelijkheden voor opslag van overtollig regenwater.

Innovatie Programma Veen

Bij het Innovatie Programma Veen in polder Zuiderveen en bij melkveehouderij Kramer bij Assendelft wordt onderzocht of bodemdaling van de veenweiden kan worden geremd met drukdrains en gestopt met de teelt van zogenaamde natte gewassen zoals azolla (kroosvaren), lisdodde (rietsigaar) en veenmos. Vanuit het bedrijfsleven is er veel  interesse voor deze producten. Lisdodde is vezelrijk en  interessant als bouwmateriaal. In Duitsland wordt het al kleinschalig geproduceerd. Azolla is eiwitrijk en te gebruiken als voer voor vee of mogelijk in de toekomst als vleesvervanger voor humane consumptie.

Verbouwen natte teelten in praktijk

In het Innovatie Programma Veen wordt geëxperimenteerd met natte teelten als verdienmodel naast de traditionele melkveehouderij. Boer Elmer Kramer in Assendelft experimenteert met het kunnen handhaven van een hoog peil in droge zomers. Op zijn bedrijf is  12 ha met drukdrains aangelegd. Kramer zegt de minister dat hij positief is over het experiment. Hij wil in de toekomst ook azolla gaan verbouwen als voer voor zijn vee. Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland doet een appel op de minister, de europese landbouwregelgeving vraagt wel om aanpassing, zodat agrariërs het ook daadwerkelijk kunnen gaan telen.”  Minister Schouten neemt dit ter harte en is blij met het initiatief van tweede kamerlid Laura Bromet, om haar uit te nodigen op dit werkbezoek. De minister deed de oproep om vooral samen met de boeren de toekomst van het veen te verkennen en te realiseren.de subsidiërende partijen en samenwerking met Zaanstad, WUR en B-ware. Een link naar de website van IPV kan ook nog een mooie toevoeging zijn.

Het Innovatie Programma Veen wordt gefinancierd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland.

Meer weten over dit project?

Kijk dan op de website van het programma: www.innovatieprogrammaveen.nl.

Magazine nr. 2

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het zomernummer lees je alles over lepelaars, libellen en de wolf. Met fietsroute (23 km) door de veenweiden bij Spaarnwoude.

Naar boven