Voorlopig Kustpact gereed

< terug naar overzicht
27 oktober 2016

Provincies, kustgemeenten en natuurorganisaties hebben onder leiding van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een principe overeenstemming bereikt over een nationaal kustpact. In dit kustpact maken partijen afspraken over nieuwe bebouwing op het strand en in de duinen.

Landschap Noord-Holland is blij met het kustpact, net als Natuurmonumenten en alle andere partners van de coalitie Bescherm de Kust. Het voorlopige Kustpact wordt op korte termijn door alle partijen besproken. Als iedereen akkoord gaat, is de verwachting dat eind november het definitieve Kustpact getekend kan worden.

Intentie: geen nieuwe recreatieve bebouwing

Buiten het huidige bebouwd gebied en toegezegde projecten komt er geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Dat is de gezamenlijke intentie van alle partijen die het kustpact hebben opgesteld. Provincies gaan aan de slag om voor hun eigen kustgebied een heldere zonering op de kaart te zetten. Deze zonering wordt opgenomen in provinciale verordeningen. Daarmee wordt de zonering omgezet in regelgeving.

Zoneringsvisie voor Noord-Holland

Landschap Noord-Holland heeft een visie opgesteld hoe de zonering er in Noord-Holland uit kan zien, samen met PWN en Natuurmonumenten (en in overleg met Waternet en Staatsbosbeheer).  Met deze zoneringsvisie laten we zien in welke gebieden wel bebouwing kan en in welke gebieden juist geen bebouwing is toegestaan. Zodat natuur en landschap in tact blijven en recreatie de ruimte krijgt waar het past. Zodat iedereen kan blijven genieten van het strand en de duinen. Begin november gaat Landschap Noord-Holland samen met PWN en Natuurmonumenten hierover in gesprek met gedeputeerde Joke Geldhof.

Ondertekenaars van het Kustpact

Ondertekenaars van het Kustpact zijn: Provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (namens de Coalitie Bescherm de Kust), de drinkwaterbedrijven, ANWB, StrandNederland, NBTC en Staatsbosbeheer.

Nu doorzetten

Landschap Noord-Holland hoopt dat gemeenten en provincie en de andere partijen doorzetten en het Kustpact definitief ondertekenen in november, ook als zij door lobby van ondernemers benaderd worden om niet te tekenen.

Deelnemers van de coalitie

De coalitie Bescherm de Kust bestaat uit heel veel maatschappelijke organisaties: naast Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn dat Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Kust en Zee/EUCC, LandschappenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut.

Foto: A.C. Mulder