Veel trekvogels komen dit voorjaar erg laat terug

< terug naar overzicht
2 mei 2018

Natuurliefhebbers keken de afgelopen weken uit naar de terugkomst van de zomervogels. Maar waar normaal rond deze tijd de boerenzwaluwen al volop rondscheren en huis- en oeverzwaluwen massaal doortrekken is het nu veel stiller dan normaal. In de duinen beginnen grasmussen en nachtegalen nu pas flink te zingen, maar ook zij waren dit jaar laat.

Blauwborsten werden nauwelijks gehoord. In de rietlanden lijken de aantallen rietzanger en snor veel lager dan normaal. Hoe komt dit? Waar zijn onze zomer- en trekvogels gebleven?

De blauwborsten zijn een verhaal apart. Deze komen halverwege maart terug naar Nederland. Vermoedelijk werden ze toen overvallen door de extreme winterkou, met fatale gevolgen. Deze hypothese geldt niet voor rietzangers, grasmussen, huis-, boeren- en oeverzwaluwen. Die komen vanaf begin april terug. Bij deze vogels lijkt er daarom iets anders aan de hand. Vermoedelijk ligt dit aan het al lang aanhoudende extreem slechte weer in Spanje en Portugal. Wat deze veronderstelling waarschijnlijker maakt is dat de braamsluiper, die in Oost-Afrika overwintert en via de Balkan of Italië trekt, wel al in de gebruikelijke aantallen overal zingt. Als slecht weer in Spanje en Portugal inderdaad onze zomervogels parten speelt, zijn ze daar dan massaal gesneuveld of wachten ze in Marokko tot het beter wordt? Het antwoord op deze vraag zullen we snel weten, want vogels die terug zijn melden zich meteen door te zingen. Dat wordt opletten dus.

Foto: Braamsluiter. Fotograaf Joke Huijser-Spekken