Uilenballen pluizen voor de Noordse woelmuis

< terug naar overzicht
13 januari 2015

Elke maand organiseert Landschap Noord-Holland op het kantoor in Heiloo een ‘uilenballenpluisavond’. Met pincet, tandenborstel en aanwijskaart gaan vrijwilligers aan de slag om muizenbotjes en schedeltjes uit uilenballen te sorteren. Op deze manier proberen vrijwilligers en onderzoekers meer zicht te krijgen op het voorkomen en de verspreiding van de bijzondere Noordse woelmuis.

Tijdens de uilenballenpluisavonden die we sinds 2009 organiseren, pluizen vrijwilligers braakballen van kerkuilen uit. De uilenballen bevatten botjes van verschillende soorten muizen, zoals veldmuis, huisspitsmuis, bosmuis en Noordse woelmuis. Aan de schedeltjes en de kaken van de muizen valt af te lezen om welke soort het gaat. Veldmuizen zijn alleseters en hebben een nette rij knobbelkiezen. Spitsmuizen hebben juist heel scherpe kiezen, want dat zijn vleeseters. En woelmuizen hebben maalkiezen, om gras te vermalen.

Grootschalig onderzoek
We hopen met de gegevens meer te weten te komen over het verspreidingsgebied van de zeldzame Noorse woelmuis, om deze in de toekomst beter te kunnen beschermen. ‘Nooit eerder is door middel van jarenlange braakbal-monitoring bekeken of veranderingen in de populatiegrootte kunnen worden ontdekt’, vertelt Dorien Hoogeboom. ‘Inmiddels is al goed bekend waar de Noordse woelmuis voorkomt, maar gegevens over aantallen hebben we nog niet.’ De Noordse woelmuis is zeer zeldzaam. Hij leeft in natte natuurgebieden vooral in Noord-Holland.

Aan het eind van de pluisavond neemt uilen-expert Arend de Jong de vrijwilligers misschien mee op uilen-excursie in het naastgelegen Heilooërbos. Door het geluid van de bosuil na te bootsen weet De Jong de bosuilen te lokken. Een prachtervaring!

Wilt u ook uilenballen pluizen? U bent van harte welkom! Kijk hier voor de volgende pluisavonden.