Roven van kievitseieren voorkomen met gps

< terug naar overzicht
11 april 2017

In Noord-Holland is het nog niet vastgesteld, maar in Brabant werden recent dieven betrapt met kievitseieren. De eieren worden verkocht als delicatesse of machinaal uitgebroed om de jonge vogels te verkopen, aldus coördinator soortenbescherming Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap. 

Op basis van monitoring kan worden vastgesteld dat tot 10 april 30 nesten zijn leeggehaald door mensen, vooral in Noord-Brabant maar ook in Gelderland.

Verwerpelijk handelen

Het wegnemen van eieren is niet alleen verboden, maar natuurlijk ook zeer verwerpelijk. Weidevogels zoals kieviten gaan al decennia achteruit en dan is het onacceptabel als eieren worden weggenomen. Dat die eieren vervolgens worden uitgebroed en dat de vogels de rest van hun leven in kooien in achtertuinen van mensen moeten doorbrengen, tart het voorstellingsvermogen. Vogels horen in de vrije natuur en niet in gevangenschap te leven.

Markeer nesten met gps in plaats van stokken

Aan vrijwilligers het advies om nesten zo min mogelijk met stokken te markeren en zoveel mogelijk met GPS. Dit vergt goed overleg met het agrarisch bedrijf (de medewerkers én loonwerkbedrijven). Blijf verder goed letten op verdachte personen en meld het direct aan de politie als je iets verdachts ziet. Noteer nummerborden. Voer gevonden nesten en eventuele verliesoorzaken ook zo snel mogelijk in de Boerenlandvogelmonitor zodat we berichten tijdig kunnen ondersteunen met cijfers. 

boerenlandvogels.nu