Ronde Hoep: dit jaar voedselbank voor weidevogels

Tureluur / Joke Huijser-Spekken
© Joke Huijser-Spekken

Goed nieuws 

Het aantal vogelgezinnen dat in de Ronde Hoep, vlak onder Amsterdam, nestelt en voedsel vindt is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hoe dat komt? Boswachter Marion Scherphuis verklaart dit met een aantal succesfactoren. 

Geliefd gebied voor weidevogels

Wie kent de Ronde Hoep niet? Die grote groene polder en geliefd gebied voor Amsterdammers om erop uit te trekken. De eerste tussentijdse weidevogelresultaten in de Ronde Hoep laten een positief beeld zien. “Als ik om me heen kijk, maakt mijn hart een sprongetje, dit is ècht fantastisch om te zien. Het weidevogelbeheer werkt, maar andere factoren helpen mee!” zegt boswachter Marion.

Vochtige bodem nodig 

Dit jaar is er een constanter hoog waterpeil met behulp van een pomp van Waternet. Mede door de vele regenbuien, is deze weinig ingezet (maar wel noodzakelijk om het waterpeil constant te houden). Een vochtige bodem is noodzakelijk voor de vogels om voedsel te zoeken. Boswachter Marion: “Het koude voorjaar heeft gezorgd dat de grasgroei laat opgang kwam waardoor er een minder dikke grasvegetatie stond vol met kruiden. Hoe méér kruiden hoe beter voor insecten. En dat is essentieel voor opgroeiende weidevogelpullen.” Daarnaast is er ook een raster geplaatst op 60 hectare, zowel in het natuurreservaat als bij de twee agrariërs. Dammen zijn dichtgezet met betongaas, het zijn maatregelen om de vos buiten te houden.

Meer weidevogelgezinnen

Marion Scherphuis maakt een eerste balans op: “Het broedseizoen is bijna te einde maar er lopen en vliegen nog volop vogels. In mei telden we 190 paar gruttogezinnen. De kievit is flink gestegen in aantallen ten opzichte van vorig jaar, ongeveer 96 gezinnen. En het lijkt zelfs een topjaar te worden voor de tureluur met nu meer dan 100 gezinnen. Veldleeuwerik zien we meer dan 80 zingende paren, dat is een ongelofelijk aantal voor een graslandpolder in Nederland!”

In de Ronde Hoep werken de volgende organisaties nauw samen om de weidevogels te helpen: Landschap Noord-Holland, de pachters van het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, WBE Amstelland en Waternet

Marion Scherphuis

Functie

Senior boswachter Forten & Buitenplaatsen

Marion haar passie ligt niet alleen bij forten en buitenplaatsen, maar ook bij de natuurgebieden rondom Amsterdam: stuk voor stuk bijzondere terreinen en zo verschillend! Van wilde stadsnatuur tot aan mooie landgoederen. Daar houdt zij toezicht, maakt beheerplannen, werkt samen met vrijwilligers, pachters, gemeenten en partnerorganisaties om die Noord-Hollandse natuur nog sterker te maken!

Neem contact op
Marion Scherphuis
© Landschap Noord-Holland
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?