Roerdomponderzoek uitgebreid in noordelijke richting

< terug naar overzicht
10 juni 2013

Ons zenderonderzoek naar roerdompen in Ilperveld heeft al veel informatie opgeleverd over terreingebruik en trekgedrag van roerdompen. Het gaat in dit geval om dieren die voorkomen in gebieden waar honderden hectares aaneengesloten geschikt broed- en foerageergebied ligt. Maar hoe gedragen roerdompen zich die voorkomen in meer geïsoleerd liggende gebiedjes?

Zitten roerdompen gedurende het gehele broedseizoen in deze kleine terreinen of maken ze ook uistapjes naar andere gebieden? Is hun trekgedrag hetzelfde als de roerdompen uit het Ilperveld? Komen ze jaarlijks terug naar deze plek? Allemaal onbeantwoorde vragen waarbij zenderonderzoek kan helpen antwoorden te krijgen. Er moest alleen nog een geschikte locatie worden gevonden.

Twee hoempende mannetjes

Waterberging Hensbroek is een door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangelegd terrein met als hoofdfunctie waterberging. Het is daarnaast een fraai natuurterrein geworden. Op een schelpeneilandje broeden kokmeeuwen, visdieven en kluten, terwijl in de moerasvegetatie bruine kiekendief, waterral en rietzanger broeden. In april 2013 werd via vogelaar Hans Brinks duidelijk dat in waterberging Hensbroek (vlakbij Heerhugowaard) twee hoempende mannetjes zitten. Opvallend voor een dergelijk smal en klein terreintje (circa 10 hectare).

Vlot van een zender voorzien

Op 12 mei werd een poging gedaan hier een roerdomp te vangen. Na twee uur zoeken in het gebied bleek de vogel uiteindelijk in een postzegeltje riet te zitten waar de onderzoekers niet hadden gezocht… Toen was de vogel snel gevangen en werd hij door mensen van Bureau Waardenburg vlot van een zender voorzien. De komende tijd zal blijken hoe reislustig deze vogel is. Wilt u zelf de bewegingen van deze vogel volgen? Op de website www.roerdomp.info vindt u de roerdomp van Hensbroek terug onder de naam Cees. De vogel is vernoemd naar Cees Mantel, lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Foto Waterberging Hensbroek (Do van Dijck), roerdomp in het riet (Onno Steendam).