Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor Hondsbossche Duinen

< terug naar overzicht
20 april 2017

De Culturele Prijs Noord-Holland ging naar kustversterkingsproject Kust op Kracht. Johan Remkes, commissaris van de Koning en ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikte de prijs uit op woensdag 19 april. Het is de 26e keer dat deze prijs door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland wordt toegekend.

De eeuwenlange strijd tegen het water is met dit unieke kustversterkingsproject in een nieuwe fase gebracht. Een knap staaltje Hollands vernuft en vakmanschap, maar ook een krachtig voorbeeld van maatschappelijke vitaliteit: hoe een idee én ideaal - via de route van natuur - duurzaam wordt uitgevoerd met betrokkenheid én inbreng van velen in de omgeving’, aldus het juryrapport van het Cultuurfonds.

Samenwerking

Kust op Kracht, het kustversterkingsproject bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, is een samenwerkingsproject van Hoogheemsraadschap, Rijkswaterstaat en de Provincie. Door de inzet van Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is elders nieuwe natuur gerealiseerd, zo vindt het Cultuurfonds. Andere samenwerkingspartners van Kust op Kracht zijn de gemeenten Bergen en Schagen. Het geld van de prijs is besteed aan zeven informatiepalen over de natuur. Ze worden geplaatst in de Hondbossche Duinen, Zandpolder en in de Uitlandsepolder.

Culturele Prijs Noord-Holland

De Culturele Prijs Noord-Holland is in 1990 ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in het algemeen, op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder of op het gebied van natuurbehoud.  Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden en een kunstwerk, dit jaar uitgevoerd door de jonge talentvolle ontwerper in opleiding Asefeh Tayebani, student van de Gerrit Rietveld Academie.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland is een van de twaalf provinciale afdelingen.