Powerboatraces uitgesteld!

< terug naar overzicht
21 juli 2011

Update 25 juli

Ondanks groen licht van de Raad van State zullen de powerboatraces, die men op 5, 6 en 7 augustus in de Waddenzee nabij Den Helder wilde organiseren, niet doorgaan.

De organiserende stichting heeft besloten de Grand Prix of the Sea door te schuiven naar 2012. De Waddenvereniging is tevreden met deze uitkomst van het geschil rond de powerboatraces. “Er is nu tijd om een meer geschikte plek te zoeken voor deze activiteit en te voorkomen dat in de toekomst de rechter er weer aan te pas moet komen”, stelt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.

 

In de zaak die de Waddenvereniging en de Stichting Landschap Noord-Holland hadden aangespannen tegen de door de provincie Noord-Holland op 4 juli verleende natuurbeschermingswetvergunning heeft de Raad van State vandaag in een voorlopige voorziening uitspraak gedaan. De Raad van State stelt dat de bezwaarmakers onvoldoende hebben aangetoond dat de powerboatraces significante effecten op de natuurwaarden van de Waddenzee kunnen hebben. De Waddenvereniging vindt het jammer dat zij de Raad van State niet heeft weten te overtuigen met haar argumenten. Overigens heeft de Waddenvereniging tijdens de bodemprocedure nog gelegenheid om deze nader te onderbouwen.

 

Ondanks deze voor de organisatoren gunstige uitspraak is toch besloten de powerboatraces in ieder geval een jaar uit te stellen. De organisatoren stellen door de procedures uiteindelijk te weinig tijd te hebben om de kwaliteit van het evenement te waarborgen. “Een verstandig besluit,” vindt Arjan Berkhuysen directeur van de Waddenvereniging. “Deze tijd moet benut worden om een passender plek te vinden voor een dergelijk evenement”. Ook is hij van mening dat de procedures rond de powerboatraces hebben aangetoond dat de overheid te kort schiet in de uitvoering van het beleid rond dit soort activiteiten. “De provincie Noord-Holland heeft veel te lang getwijfeld met het nemen van een besluit. Dat leidde tot onnodige onzekerheid en kosten voor zowel de organisatoren als de natuurbeschermingsorganisaties. De vraag of dit soort activiteiten passen bij de beschermde natuur van het werelderfgoed Waddenzee is nog steeds onbeantwoord. De samenwerkende overheden rond de bescherming van de Waddenzee hebben nu de tijd om daar een verantwoorde keuze in te maken.”