Natuurbeheerders presenteren visie voor de Noord-Hollandse kust

< terug naar overzicht
28 februari 2017

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en PWN presenteren (in overleg met Waternet en Staatsbosbeheer) met een zoneringskaart een visie voor bescherming van de Noord-Hollandse kust. Met ruimte voor mensen èn het unieke kustlandschap en de natuur.

De strandzonering loopt uiteen van ontspanningsstranden waar het rustig en leeg is en vogels alle ruimte hebben, tot evenementenstranden waar grote aantallen badgasten verblijven, met strandpaviljoens en waar festivals plaatsvinden. Wat de binnenduinrand betreft pleiten wij ervoor om slechts in het uiterste geval nieuwe vakantiehuisjes of hotels te bouwen. Waarbij die nieuwbouw gekoppeld is aan herstructurering van verouderde vakantieparken. We vragen de gemeenten en de provincie Noord-Holland om deze zonering op te nemen in lokaal en provinciaal kustbeleid. We agenderen deze visie uiteraard in het provinciale proces met als doel om voor de zomer van 2017 te komen tot een duurzame zonering van de Noord-Hollandse kust.

Maandagavond 27 februari overhandigden de directeuren Ernest Briët van Landschap Noord-Holland (links) en Joke Cuperus van PWN (rechts) de zoneringsvisie aan Jos de Wit als voorzitter van de provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water en aan gedeputeerde Geldhof als trekker van het bestuurlijke proces.Foto onder: Statenleden bestuderen de kaart.

Bouwplannen

Veel mensen schrokken begin 2016 van de vele plannen voor het bouwen van strandhuisjes, beachvilla’s, strandpaviljoens en huisjesparken en hotels achter de duinen. En terecht. De kust is in de ogen van velen een plek waar je komt voor de rust, lekker uitwaaien, genieten van het uitzicht, het strand en de zee. Ook de vogels langs de vloedlijn of een zeehond in zee horen bij die beleving. Natuurlijk hoort daar ook een kop koffie of een lekkere maaltijd bij. Maar de trend van steeds meer bebouwing op het strand en achter de duinen gaat uiteindelijk ten koste van dit breed gewaardeerde landschap en de bijbehorende natuur. Er kan veel, maar niet alles en niet overal. Dit zoneringsvoorstel helpt in het vraagstuk hoe onze prachtige Noord-Hollandse kust te beschermen met ruimte voor natuur én mensen.

Wat kan er volgens ons wel en niet?

Landschap Noord-Holland, drinkwaterbedrijf en duinbeheerder PWN en Natuurmonumenten hebben (in overleg met Waternet en Staatsbosbeheer) vervolgens hun ideeën voor zonering van het strand geactualiseerd. De insteek: waar het past recreatie de ruimte geven en waar nodig de natuur met rust en het landschap in tact laten. Per strandtype (evenementen, bruisend, familie met jaarrond- of zomerpaviljoens, ontspanning) geven we aan welke recreatievormen volgens ons wel of niet kunnen. Zo dat iedereen op zijn of haar manier kan genieten van het strand en de duinen.

 

Groeiende stroom toeristen

Behalve het strand is ook de binnenduinrand van grote waarde. Laten we verstandig omgaan met de groeiende stroom toeristen in het gebied achter de duinen. Dus zonder verlies van natuur- en landschappelijke waarden. Wij pleiten er daarom voor om slechts in het uiterste geval nieuwe vakantiehuisjes of hotels te bouwen. Waarbij die nieuwbouw gekoppeld is aan herstructurering van verouderde vakantieparken. Daarover treden we graag in overleg.

 

Regels vastleggen

Het voorstel is goed getimed. Het is input voor overleg met gemeenten, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties, dat door gedeputeerde Joke Geldhof is gestart om tot provinciale zonering van de kust te komen. We adviseren de Provincie om het beleid van zonering en spelregels voor de kuststreek vast te leggen in de omgevingsvisie (2017) èn in de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) om het ook een wettelijk kader te geven.

Het landelijke kustpact geeft ons goede hoop dat alle partijen samen duidelijke afspraken kunnen maken. Zodat de Hollandse kust met recht Gouden Rand mag blijven heten.