Natuur geen onderwerp bij formatie, organisaties vrezen #negeerakkoord

Zeerijdtsdijkje
© Olaf Oudendijk

Natuur verdient plek in regeerakkoord

Nergens in Europa staat de natuur zo onder druk als in Nederland. Geruisloos verdwijnen niet alleen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit onze omgeving. Jaar in jaar uit. Vele onderzoeken hebben dit al laten zien. Dat baart Landschap Noord-Holland grote zorgen. Er gaat buiten in de natuur iets fundamenteel mis, maar in de Haagse binnenkamers ging het de afgelopen tijd niet één keer over natuur. In het verslag van de formatiegesprekken lees je er niks over terug. Niet over de biodiversiteitscrisis, niet over de natuur als oplossing. Landelijke natuur- en milieuorganisaties roepen daarom onderhandelaars op om de volgende fase van de formatie de natuur niet langer te negeren: vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord.

Negeerakkoord illustratie

Crises stapelen zich op

De crises waar Nederland mee te maken heeft stapelen zich op. De stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog een watercrisis. De afgelopen anderhalf jaar dwong de pandemie ons terug te gaan naar de basis en dat hebben we gezien: natuurgebieden liepen vol, overvol. Het belang van natuur is voor de Nederlander kraakhelder. Maar de Nederlander kan zelf geen wetten maken, geen natuur aanleggen, niet herstellen of beschermen. Daarvoor is een stevige overheid nodig. Tot nu toe ontbreekt een gedegen natuurbeleid en worden wettelijk vastgelegde doelen niet gehaald. Ook in de bouwstenen voor een regeerakkoord door VVD en D66 staat niets over natuur of biodiversiteit. Natuur- en milieuorganisaties vrezen een ambitieloos ‘negeerakkoord’ waardoor de deplorabele staat waarin onze natuur verkeerd verder zal verslechteren. 

Natuurherstel sleutel tot ontwikkeling

Ondertussen wordt keer op keer duidelijk dat spoedig natuurherstel nodig is om weer te kunnen bouwen, voor een robuuste transitie van landbouw en om de economie weer van het stikstofslot halen. Dan moet de natuur daadwerkelijk versterkt en beschermd worden. Een nieuw kabinet heeft daarmee de sleutel in handen om Nederland weer op gang te krijgen. Het is tijd dat formerende partijen in Nederland dit niet langer negeren: vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakoord. Elf natuur- en milieuorganisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, roepen daarom de onderhandelaars op natuur niet langer te negeren en de natuur en het herstel ervan hoog op de agenda te zetten.

Initiatief van Landschappen NL, Vogelbescherming, Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuurmonumenten, Millieudefensie, SoortenNL, Natuur & Milieufederaties, WWF, IVN, Waddenvereniging

cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?