LandschappenNL heel blij met bijdrage van Nationale Postcode Loterij

Een blije directeur van LandschappenNL Hank Bartelink met Caroline Tensen / Roy Beusker Fotografie
© Een blije directeur van LandschappenNL Hank Bartelink met Caroline Tensen / Roy Beusker Fotografie

Werken aan natuur en landschap dankzij de Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer 75.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.

Landschap Noord-Holland krijgt een deel van het geld en zet dit in om allerlei projecten te realiseren. Er zijn grote restauratie projecten mogelijk door het geld van Rijksmonumenten en forten uit de stelling van Amsterdam. Maar ook kleinere inrichtingsmaatregelen in natuurterreinen worden mogelijk door het geld. Er zijn broedeilanden voor kluten en visdiefjes aangelegd, zonnepompen aangeschaft voor het vol laten lopen van greppels voor de weidevogels en uitkijkpunten ingericht. Ook is het geld van groot belang voor het opleiden van de vele vrijwilligers die in Noord-Holland actief zijn in de natuur.

Op maandag 4 maart vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van € 370.671.940 kan schenken aan 106 goede doelen!

Magazine nr. 2

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het zomernummer lees je alles over lepelaars, libellen en de wolf. Met fietsroute (23 km) door de veenweiden bij Spaarnwoude.

Naar boven