Landschap ontvangt bijdrage voor uitkijkpunt Fort K’IJK

< terug naar overzicht
22 januari 2018

Vrijdag 12 januari nam directeur Ernest Briët een oorkonde in ontvangst van het bestuur van de Stichting De Lange Brug. Deze stichting zet zich in voor natuurbehoud, cultuur, medisch onderzoek en stadsherstel. 

De stichting steunt de realisatie van het Landschapsuitkijkpunt bij Fort bij Krommeniedijk met een bijdrage van 5.000 euro. In dit project wordt op een plek aan de noordzijde van het fort een prachtig uitkijkpunt gemaakt. Kees Meekel van de Stichting De Lange Brug: “Dit uitkijkpunt staat op een bijzondere plek, is markant bij uitstek, blijvend en je kunt er gemakkelijk naar toe”. Grada Meekel-Groen: “We zien als Beschermer dat Landschap Noord-Holland mooie dingen realiseert! Ook in de directe achtertuin van Amsterdam. De historie van de Stelling van Amsterdam is op z’n minst bijzonder, gebouwd maar nooit gebruikt. Wij zijn langs de hele Stelling gefietst en zagen grote verschillen in gebruik. Wij vinden het belangrijk dat een fort een gebruiksfunctie heeft, behouden blijft en er niet als een ruïne bij ligt. De stichting steunt concrete en zichtbare projecten, maar ook privé zijn we betrokken. Zo is het hek op de nieuwe fortbrug, die Stadsherstel Amsterdam realiseerde bij de restauratie, mede mogelijk gemaakt met steun van het Meekel-Groenfonds.”

Weidevogels in overvloed

De weilanden rondom het fort zijn rijk aan weidevogels. Het gaat om grote groepen kieviten, grutto’s, goudplevieren en nog veel meer. Elk jaar zetten de boswachters het land rondom het fort onder water (inunderen). Speciaal voor vogels op doortrek en voor weidevogels die juist in Noord-Holland arriveren om te broeden. Door het vernatten wordt hun voedsel beter bereikbaar, waardoor de vogels extra snel kunnen aansterken of gewoon uitrusten. Het landschapsuitkijkpunt is onderdeel van het nieuwe belevingscentrum Fort K’IJK.

Landschap Noord-Holland is de stichting de Lange Brug zeer erkentelijk voor hun bijdrage! De realisatie van het uitkijkpunt is in zijn geheel mogelijk geworden door een nalatenschap, een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en deze toekenning van Stichting de Lange Brug. De verwachting is dat vanaf voorjaar 2018 publiek kan komen genieten van deze bijzondere plek. www.fortkijk.nl is al geopend voor publiek.