Laat natuur bijdragen aan veiligheid

< terug naar overzicht
14 januari 2011

De renovatie van de Afsluitdijk is mislukt als daarbij de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee wordt losgekoppeld van de veiligheidsopgave. De nieuwe Afsluitdijk moet juist een combinatie zijn van veiligheid en natuur, recreatie en duurzame energie.
 

Visie toekomst Afsluitdijk

Deze dringende oproep doen twaalf natuur- en milieuorganisaties in hun visie op de toekomst van de Afsluitdijk. Donderdag jl. nam mevrouw A. Nijhof, Directeur Generaal Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de visie in ontvangst.


‘Afsluitdijk, natuurlijk veilig’
In de uitgave ‘Afsluitdijk, natuurlijk veilig’, die via de websites van de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en de Waddenvereniging te verkrijgen is, presenteert een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties een integrale en innovatieve aanpak van de Afsluitdijk.

 

Kansen duurzaam investeren in natuur
Investeringen in de natuur zijn geen ‘extraatje’, maar een duurzame en innovatieve manier om extra veiligheid te borgen en tegelijkertijd andere maatschappelijke belangen te dienen, zoals landschap, recreatie, zilte teelt en duurzame energie. De uitgave haakt aan bij de goede ideeën van de vier consortiaplannen en is een pleidooi voor een integrale aanpak van de Afsluitdijk. “Kansen genoeg om er iets heel moois van te maken!”, aldus Hidde van Kersen.