Kort geding vanwege weigering toegang ecologen Droomparken

Botgat
© Ronald van Wijk

Projectontwikkelaar niet welkom met eigen onderzoekers

Uit Noord-Hollands Dagblad, vrijdag 23 juli 2020

Op dinsdag 28 juli zal de kortgedingrechter uitmaken of bungalowparkbouwer Droomparken zijn eigen ecologen het afgesloten duingebied Botgat bij Groote Keeten mag insturen voor veldonderzoek. Of dat wij de hekken dicht mogen houden van dit bijzondere en kwetsbare natuurgebied.

Verzoek Droomparken

Nadat wij het verzoek van Droomparken hebben geweigerd om een ecoloog voor onderzoek in het duingebied te laten, heeft de bungalowparkbouwer ons voor de kort gedingrechter gedaagd. Wij weigeren de toegang, omdat het Botgat een gesloten natuurgebied is waar kwetsbare soorten leven en broeden. In verband met de mogelijke stikstofdepositie die de bouw van een bungalowpark in de Boskerpolder veroorzaakt, wil Droomparken zelf in kaart brengen of er zeldzame en kwetsbare vegetatie is in de duinen, in welke conditie die bijzondere plantjes zijn en welke schade hun bouwproject aan de natuur kan veroorzaken. Gebiedsmanager Landschap Noord-Holland Do van Dijck: "Als we hier aan beginnen wil straks iedereen die bouwplannen heeft zijn eigen mensen ons gebied insturen. Bovendien is het broedseizoen", zegt Do van Dijck. 

Het ecologisch onderzoek van Droomparken

Het onderzoek heeft te maken met het grote bungalowpark dat Droomparken in de Boskerpolder tussen Groote Keeten en Callantsoog wil bouwen. In totaal moeten er in de historische polder 365 recreatiehuizen komen te staan. Rond het park wordt natuur aangelegd. Aan het plan wordt al jaren gewerkt. Er bestaat vanuit omwonenden en (natuur)organisaties veel weerstand tegen het plan. De recreatiedruk in het gebied zou te groot worden en bovendien verpesten de huisjes de oude polder, vinden de tegenstanders.

Oude afspraken met gemeente Zijpe

De gemeente Schagen werkt mee. "Kan niet anders", zegt wethouder Jelle Beemsterboer, "omdat in het verleden (in de toen nog bestaande gemeente Zijpe) al groen licht werd gegeven voor het project". Door de onduidelijkheid rond de normen voor stikstofuitstoot leek het project te sneven, toen de rechter de milieuvergunning vernietigde. Maar Droomparken zet door en komt met een nieuw plan. Daarin moet ook duidelijk worden gemaakt hoeveel stikstofuitstoot er zal zijn en wat dat voor gevolgen kan hebben voor de natuur in de directe omgeving.
Om die nieuwe vergunningaanvraag goed te onderbouwen wil het bedrijf zijn eigen deskundigen de natuur insturen. "De boel heeft tijden stil gelegen’’, meldt Do van Dijck. "Maar ineens kregen we bericht van de advocaat van de ontwikkelaar. Dat ze landschapsmetingen willen doen in de duinen. Of ze ons terrein op mochten".

Verstoring gebied

Ons antwoord was: "Nee, dat mag niet. Het is nog volop broedseizoen in de grijze duinen. Niet alleen de zeldzame tapuit kan nog op de eieren zitten, ook diverse andere soorten broeden nog". Do van Dijck: "Dan wil je die verstoring niet hebben. Bovendien: als iedere ondernemer met bouwplannen met zijn eigen deskundigen komt aanzetten, dan wordt het ook een hele toestand natuurlijk".
De gemeente Schagen paste eerder min of meer dezelfde werkwijze toe om de bouwvergunning van de nieuwe kernreactor Pallas bij Petten er door te krijgen. De Raad van State accepteerde eigen onderzoek van Schagen, dat aantoonde dat Pallas de omringende natuur niet aantast.

Centrale regie door provincie Noord-Holland

Volgens ons is dat niet de juiste methode. Als iedereen die bouwplannen heeft elke keer met zijn eigen deskundigen aankomt, wordt het een chaos. Voor ons is deze zaak een principiële kwestie. Het stikstofbeleid moet centraal worden geregeld, via de provincie Noord-Holland. Die moet de regie nemen. Aan dat beleid wordt gewerkt, maar het is er nog niet. Daarom wil nu iedereen zelf aan de slag. Dat kan niet de bedoeling zijn. Andries Bruil van Droomparken ziet het probleem niet zo. Volgens hem is het gewoon de bedoeling een objectief onderzoek te doen. En zo de juiste gegevens op tafel te krijgen.

Zorgvuldig

In de vergunning voor de bungalows zal de vraag hoeveel stikstof er wordt geproduceerd en wat dat voor effect op de plaatselijke natuur heeft een belangrijke rol spelen. Andries Bruil: "Wordt er in de buurt iets aangetast door handelingen die wij verrichten? Dan stel ik me de vraag: is dat waar we met zijn allen zo zorgvuldig mee willen omgaan er werkelijk? Of misschien wel niet? Dat willen we dus onderzoeken". Met andere woorden: Droomparken wil zelf in kaart brengen of er zeldzame en kwetsbare vegetatie is in de duinen en in welke conditie die bijzondere plantjes dan zijn. Andries Bruil: "We doen dat met veld-ecologen, die echt wel weten wat ze doen. We hebben netjes toestemming gevraagd. We hadden bij wijze van spreken ook gewoon over het hek kunnen stappen."

Zonder verstoring

Droomparken wil graag de juiste gegevens op tafel hebben. Ook met het oog op eventuele juridische procedures die gaan volgen. Bruil: "Tegen de vergunning kan bezwaar worden gemaakt. Dat gaat ook gebeuren, dat weten we nu al. Geen enkel probleem, zo zit ons juridische systeem in elkaar. Maar dan moet je elkaar met argumenten proberen te overtuigen. Daarom willen we graag de juiste gegevens op tafel hebben."

Rechter

Wij zijn van mening dat het niet zo kan zijn dat iedereen maar met zijn eigen deskundigen door het duingebied banjert om te kijken hoe het gesteld is met de vegetatie. Do van Dijck: "Zoiets moet je centraal regelen. Als we dit toestaan, kunnen we de volgende straks niet weigeren. Waar houdt het dan op?"
Bruil: "Wij vinden het belangrijk dat we dit onderzoek toch kunnen doen, daarom hebben we besloten deze zaak aan de rechter voor te leggen.’’

Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven