Jaarboek Boerenlandvogels 2022 is uit

Gruttopul
© Gruttopul - Eric Menkveld
Datum
do. 22 december 2022

2022 laat wisselend beeld zien voor boerenlandvogels

Jaarlijks geven wij het Jaarboek Boerenlandvogels uit met resultaten van de onderzoeken die het afgelopen jaar voor weidevogels in Noord-Holland zijn uitgevoerd. Het jaarboek 2022 is net verschenen en dat laat zien dat ook 2022 weer een bijzonder jaar was. Het weidevogelseizoen leek positief te starten met voldoende regen en aangename temperaturen. In april sloeg dat echter om in koud en guur weer. Vervolgens kregen de weidevogels te maken met droogte, zodat veel vogels het waarschijnlijk zeer moeilijk hadden met het vinden van voldoende voedsel. Het meetnet weidevogels van de provincie Noord-Holland – de belangrijkste thermometer om de ontwikkeling van de populatie van onze weidevogels te volgen – laat zien dat de achteruitgang dit jaar doorzet voor steltlopers, als de grutto en kievit. Gelukkig gaat het met de slobeend, krakeend en gele kwikstaart beter.

Aanvalsplan grutto

Hoopgevend was de uitrol van het Aanvalsplan Grutto in de Zeevang en in Amstelland. Hierdoor kregen boeren de kans het broedbiotoop te verbeteren door het optimaliseren van het beheer, het verhogen van het waterpeil, het vergroten van de kruidenrijkdom in de graslanden en het tegengaan van predatie. Daarbij was er extra budget beschikbaar voor boeren. Dit initiatief zal de provincie Noord-Holland in 2023 verder uitbreiden over Laag Holland en delen van West Friesland.

Nieuwe periode ANLb

In 2023 gaat er een nieuwe ANLb periode in, dat valt samen met het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Het ANLb breidt uit, met meer beheermogelijkheden en meer budget voor weidevogels. In 2022 zijn al voorbereidingen getroffen. U leest er meer over in het jaarboek. “Wij hopen dat deze initiatieven gaan bijdragen aan een hoog broedsucces en toename van weidevogels. Ik hoop dat iedere boerenlandvogelaar en elke betrokken organisatie de bevlogenheid en energie blijft richten op de bescherming en het behoud van boerenlandvogels. Door optimaal samen te werken en kennis onderling te delen is het mogelijk goede resultaten te bereiken. Mooie voorbeelden zijn te vinden in dit jaarboek’, aldus Ilse Miedema (Hoofd Communicatie & Marketing).

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven