Jaarboek Boerenlandvogels 2018 is uit

Jaarboek Boerenlandvogels
© Menno Schaefer

Met trots presenteren wij het Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland 2018. Het Jaarboek schetst een beeld van de aantallen boerenlandvogels in het voorjaar van 2018 en licht een aantal interessante projecten toe. De gegevens zijn verzameld door honderden vrijwilligers, boeren, agrarische natuurverenigingen en natuurorganisaties. Je leest o.a. over de opmars van de krakeend die niet te stuiten is, maar ook dat het met de grutto nog steeds  niet beter gaat. Gelukkig neemt die achteruitgang af door allerlei maatregelen die wij nemen. Veel Noord-Hollanders zetten zich in voor de vogels op het boerenland. Bijvoorbeeld als agrariër, beleidsmaker, weidevogelvrijwilliger of terreinbeherende (natuur)organisatie. En met succes, want hoewel het in Noord-Holland met de kernweidevogels (kievit, grutto en scholekster) nog steeds niet goed gaat, lijkt de neerwaartse trend af te nemen en gaat het in onze provincie iets beter met weidevogels dan in de rest van Nederland.

Onderzoeken uitgevoerd en methoden getest

Samen met vrijwilligers, boeren, agrarische natuurverenigingen en collega natuurorganisaties doen we allerlei onderzoeken en testen we methoden om de weidevogels en andere boerenlandvogels te helpen. In het Jaarboek lichten we er een aantal toe zoals de pilot waarbij het broedsucces van de scholekster wordt gemeten of de proef in Westfriesland waarbij vrijwilligers in het veld gevonden nesten direct digitaal registreren. Hierdoor weten de boer en de controleurs snel waar de nesten liggen.

Je leest o.a. over de onopvallende ringmus, die achteruit gaat. De agrarische collectieven “Hollands-Noorden” en “De Lieuw” op Texel zijn op grote schaal in de kop van Noord-Holland gestart met de inrichting van kruidenrijke akkerranden, wintervoedselakkers en vogelakkers. Dit levert verrassende resultaten op voor akkervogels en zoogdieren profiteren mee. De resultaten van een experiment met greppel-plasdras op een maisperceel laten een veel betere overleving van kievitkuikens zien. En wat is nu eigenlijk het effect van het gebruik van drukdrains op het grondwaterpeil in de polder Zuiderveen? Je leest het allemaal in het nieuwste Jaarboek.

Jaaboek BLV-uitsnede

Lichtpuntjes

Predatie is altijd  een natuurlijke bedreiging voor weidevogels. Gelukkig zijn de predatiecijfers van dit seizoen zijn niet bovenmatig en het plaatsen van vossenrasters is een uitkomst voor kleine gebieden. In de Hekslootpolder bij Haarlem, en in een tiental andere gebieden in Noord-Holland, hebben vossenrasters er voor gezorgd dat veel kuikens zijn uitgevlogen. Natuurorganisaties en boeren zijn met z’n allen keihard bezig om de weidevogels in Noord-Holland te behouden, ieder in eigen gebieden en met eigen maatregelen. Allemaal met één gezamenlijk doel: de achteruitgang van boerenlandvogels stoppen. De provincie Noord-Holland stelt extra geld beschikbaar voor optimalisatieplannen, beheer, onderzoek en monitoring. 

Het jaarboek boerenlandvogels 2018 voor iedereen beschikbaar

Alle tellingen en vogelprojecten zijn na te lezen in het jaarboek boerenlandvogels. Het jaarboek is hier te downloaden.

Magazine 1 2019

Vraag gratis het natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het magazine lees je deze keer van alles over de Noordduinen, stinsenplanten en weidevogels. En nog veel meer! Inclusief uitneembare wandelroute door de Noordduinen en de Zandpolder bij Groote Keeten.

Naar boven