Indonesische delegatie bezoekt Innovatie Programma Veen

bezoek indonesische delegatie

Een delegatie van de Indonesische Rijksoverheid onder leiding van meneer Karliansah (Directeur Generaal van het ministerie van Milieu en Bosbeheer) bracht op 25 april 2019 een bezoek aan het Innovatie Programma Veen (IPV). De groep is op missie om oplossingen te vinden voor de veenproblematiek in Indonesië. De delegatie wilde vooral ook leren hoe de Nederlandse waterschappen hun waterbeleid uitvoeren en handhaven. Daar is in Indonesië nog weinig ervaring mee.

Overstromingsgevaar

Indonesië heeft ongeveer 26 miljoen hectare veen, zeg maar een factor 100 x het Nederlandse veenweidegebied. Het Indonesische veen heeft onder andere te kampen met veenbranden, ontwatering voor landbouw, ontbossing voor palmolieplantages en verstedelijking. Behalve een enorme uitstoot van broeikasgassen zorgt dat ook voor overstromingsgevaar. Het risico daarop wordt door de opwarming van de aarde nog eens vergroot.

Inzicht in Nederlands watermanagement

Maarten Poort, projectleider bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, legde uit hoe waterschappen het Nederlandse watermanagement uitvoeren en hoe ruimtelijke ordening altijd sturend is voor hun beleid. Hij gaf aan dat waterschappen meer watercapaciteit moeten creëren in de zomer, wanneer we actief veen gaan vernatten om bodemdaling tegen te gaan. De watervraag neemt daardoor enorm toe.

Ook de zoektocht van het Innovatie Programma Veen (IPV) naar nieuwe verdienmodellen en duurzame vormen van landgebruik, werd door de delegatie als inspirerend ervaren. Natte teelten en natte veeteelt geven aanknopingspunten voor de Indonesische praktijk.

Meer impact door internationale samenwerking

Landen als Indonesië zijn voor het IPV interessante partners om kennis mee te delen. Wanneer we in Nederland in staat zijn om 1 megaton CO2 te besparen door innovatieve maatregelen en we kunnen deze kennis exporteren naar landen met veel meer veen, dan wordt de impact van het IPV veel groter. En daar hebben we aan deze kant van de planeet ook weer profijt van!

cover november

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven